Projekt

Utveckling av föreningshusen projektet

Utveckling av föreningshusen projektet hjälper byarna och stadsdelarna att kartlägga föreningshusens användningsmöjligheter. Projektets målsättning är öka på föreningshusens brandning samt kommunikativa kunnande och iver. Meningen är att finna goda och lönsamma sätt att använda och marknadsföra husen. Målet är även att öka på knowhowen, som har med servicen och säkerheten av husen att göra. Under projektet gör vi nya eller uppdaterar bl.a. räddningsplanerna och serviceböckerna för de deltagande föreningshusen. I projektet deltar tillsvidare 11 hus .

Våra workshopar är nu på paus p.g.a. det rådande läget, men vi samlar på denna sida nyttig information och linkar som hänför sig till saken. När pandemisituationen lättar, kan vi igen bekanta oss med varandras utrymmen och stöda varandra.

Man ryms ännu med att delta i projektet, ta kontakt med byaombudet: Anu Nilsson 050 524 9189 eller kylaasiamies@uudenmaankylat.fi.

Mycket nyttig information om säkerhet http://www.kyläturvallisuus.fi/.

Information om föreningshusens renoveringsstöd https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-korjausavustus/.