Byarally

Byarally på distans kördes den 12.6.-12.8.2021

Under Byarallyt kan man bekanta sig med byarna fast från hemmasoffan. I Byarallyt körs det runt i byarna och svaras på roliga frågor och uppgifter.

För tävlingen laddar lagen i sina smarttelefoner den avgiftsfria Action Trac applikationen, som leder lagen på rutten och registrerar prestationerna vid de olika ställena. Med hjälp av mobilspelet bekantar man sig med byarnas presentationer och svarar på frågor vid specialstationerna.

Spelet är öppet för alla och avgiftfritt och lämpar sig såväl för barnfamiljer som för arbets- och hobbygrupper.
Rallyt ordnas i samarbete med SILMU-byarna.

Till Byarallyt hade 16 byar anmält sig:
En länk från byarnas namn leder till byarnas egna nätsidor eller dylika.

Från Nylands Byars område:
Esbo Stensvik
Ingå Degerby
Högfors Vaskijärvi
Kyrkslätt Veikkola
Lojo Karislojo, Kärkölä, Tavola ja Routio
Raseborg Skogby-Harparskog och Pojo kyrkoby
Vichtis Vanjärvi, Vihtijärvi och Vichtis kby

Från SILMU-byars område:
Lappträsk Hindersby
Buckila Kantele
Askola Särkijärvi

Tilläggsuppgifter:
Nylands Byar r.f. Anu Nilsson, byaombud, 050 524 9189, kylaasiamies@uudenmaankylat.fi
SILMU-byar, Li-Marie Santala, byarådgivare, 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info

År 2020 spelades Byarallyt första gången på distans

Föret var bra också detta år vid Nylands Byarally, fastän man spelade det på distans 13 – 21.6.2020 från hemsoffan. 16 byar deltog med sina specialtestfrågor, dessutom fanns det 13 kallstationer med information om ställena.

Det lottades ut trevliga vinster, som man fått från byarna, bland alla som deltagit i rallyt. Gratisspelet Action Track lotsade lagen på den virtuella rutten.

Nylands Byarally 2020 på distans förvekligades av Nylands Byar rf och SILMU-byar tillsammans. Byarally spelades också på distans i några andra landskap: i Päijänne-Tavastland, Satakunda och Lappland.

Byarally-konceptet prövades år 2019 i Nyland

Man genomförde Byarallyt fysiskt år 2019 i Vichtis och Högfors området. Byarallyt är ett rally, som man inte vinner med fart, utan med stil, kunskap och taktik. De tävlande lagen utför olika uppgifter vid specialstationerna, som de deltagande byarna har ordnat. Idén är att njuta av sommardagen under en lekfull tävling samt bekanta sig med byarna.

Byarally-konceptet provades år 2019 i Kymenlaakson Kylät ry:s, Päijänne-Leader ry:s och Nylands Byar r.f.:s genomförda projekt. Byarally evenemanghelheten utfördes under Öppna Byar dagen och man producerade en Byarally handbok både på svenska och finska. Med hjälp av handboken kan man i framtiden ordna evenemanget på ett större område, utan att det behöver verka någon större ansvarsorganisation i bakgrunden.

Bekanta dig med senaste års Byarally på www.kylaralli.fi/uusimaa och handboken hittar du här. Tilläggsuppgifter fås också av byaombudet.