Byacoachning

Byacoachning– expertis till byar och kvarter
Byacoachning® är ett utbildningskoncept som har producerats av Finlands Byar rf för att utbilda aktörerna i byar och kvarter. Byaföreningar och andra dylika aktörer kan beställa en Byacoach till byn eller kvarteret för att genomföra ett infotillfälle, en workshop eller utbildning om olika teman för att utveckla verksamheten. Evenemangen kan ordnas också på svenska och som webbinarium.

Utbildningsämnen:

Vad hörs från byn? – Fungerande kommunikation i byar och kvarter

Mer verksamhet i föreningshusen! – Möjliggör en mångsidig verksamhet i gemensamma lokaler

Frivilligverksamheten i byar och kvarter – Marknadsför, rekrytera och motivera

Hur kan man få pengar för verksamheten? – Utveckla medelanskaffningen i byar och kvarter

Digitala färdigheter i byar och kvarter – Föreningsverksamma får digital kompetens

Byaplanen – Byns eller kvarterets gemensamma framtid

Från idé till verksamhet – Från utvecklingsbehov till fungerande projektplan

ABC för föreningsaktörer – Grunderna i bya- och kvartersverksamhet

Påverka och skapa nätverk – Deltagande och samarbete i bya- och kvartersverksamhet

Evenemangsproduktion – Ordna en lyckad bya- eller kvarterstillställning