Aktuellt

Nyhetsbrev 4/2019
I sommarens nyhetsbrev hittar du om Bastudagen, Öppna Byar dagen och Byarallyt. Svara på enkäten om byaföreningarnas digitalisering och anmäl dig till MANEs Hållbar utvecklings arbetsgrupper. Läs nyaste nyhetsbrevet här.

De föregående breven finns här 3/2019, 2/2019 och 1/2019.

 

 

Öppna Byar 8.6.2019

Nu är det dags att planera årets evenemang. Du glömmer väl inte den landsomfattande Öppna Byar -dagen lördagen den 8.6.2019. Läs mer om evenemanget Öppna Byar 2019 inbjudan och anmäl dig här.

 

Byarallyt – en rolig tävling!
Detta år kan man på Öppna Byar dagen 8.6. också delta i en lekfull tävling via en mobilapplikation eller per pappersversion. Rallyts specialetapper finns på Vichtis sidan i Selki, Otalampi, Vanjärvi och Vihtijärvi. Från Högfors är Haavisto och Vaskijärvi med. Vid rallyts kallstationer kan man på egen hand bekanta sig med något fint längs vägen.
Byarallyt är en evenemanghelhet, som de regionala byaföreningarna och de aktiva byborna har ordnat. Deltagarna kör runt billassvis från den ena punkten till den andra, och bekantar sig tillika med var och ens bys speciella verksamhet.

Du kommer väl ihåg att svara på vår byaverksamhets enkät. Fyll i enkäten.

Byaträff 6.3.2019 i Routio skolan

Kom och lyssna och diskutera varifrån och hur föreningen kan få finansiering för sina aktiviteter! Vi ordnar en Byaträff om finansiella frågor. Under kvällen får vi information om vilken typ av stöd är tillgängligt från Landsbygdens Bildningsförbund och Leader-verksamhetsgrupperna. Vi har också en gäst som representerar en by, som har det bra ställt finansiellt.

 

 

 

 

 

 

Välkommen!

Vänligen anmäl dig: toimisto@uudenmaankylat.fi eller 040 834 3758.

 

Nu söks en ort för nästa Landsbygdsparlament

Ansökningen av orten för Landsbygdsparlamentet, som arrangeras 1-3.10.2020 är nu öppnad och ansökningstiden är till 31.1.2019. Läs mer om ansökningen i pressmeddelandet och på Landsbygdsparlamentets hemsidor.

 

Den allmänna planeringen av Esbo-Salo genbanan har börjat

Den allmänna planeringen av Esbo-Salo genbanan har börjat med informationstillfällen i Veikkola, Salo och Lojo. Mer om planeringen på projektsidorna. Du kan också ge respons till kartresponsservicen.

 

Smartpost

Finska Posten förbereder sig för Finlands erövring av Amazon.com och andra dylika och den växande pakettrafiken, genom att utvidga sitt paketautomatnätverk, som redan är ett av de största i EU.

De vill nu starta i byahusen ett pilotförsök för automaterna. Senaste års landsomfattande årets by Eskola är redan med i projektet. Se mer information här : Egna byns Smartpost

De byar som anmäler sig inom oktober månad till pilotskedet får automaten tex. till byahuset gratis. Automaten både mottager och skickar paket. Om det finns i er by någon som är intresserad av pilotprojektet, kan man anmäla sig till Postens kundservicenätverks chef: lasse.huttunen at posti.com.

Översättningar

Vi hjälper till med översättningar från finska till svenska för ett rimligt pris. Vänligen kontakta toimisto@uudenmaankylat.fi eller tel. 040-834 3758.