Nyttigt

Nyhetsbrev 1/2021

I senaste nyhetsbrevet kan du bland annat läsa  vår nya Nylands Byar tidning, om Raija Kari från Veikkola och vårt nya projekt Föreningshus i utveckling. Läs nyaste nyhetsbrevet här.

De föregående breven finns här 5/2020, 4/2020, 3/2020, 2/2020, 1/2020, 6/2019, 5/2019, 4/2019, 3/2019, 2/2019 och 1/2019.


Bya-assistent tjänster

Nylands Byar r.f. erbjuder bya-assistenttjänster åt byborna på flera byområden till ett pris av 10 €/h + kilometerersättning (från bya-assistentens hem till arbetsplatsen och tillbaka 0,43 €/km.)
Bya-assistenten kan bl.a. städa, tvätta fönster, klippa gräset, skotta snö och göra andra trädgårdsarbeten. Du kan också be om hjälp till butiksärenden.

Ring Jukka-Pekka 041 707 6874, om du bor på passligt avstånd (max. 50 km) från Högfors. Jukka-Pekka erbjuder också transporttjänster, såsom förning av sopptipplass.

Ring Michael 046 882 0832, om du bor på passligt avstånd (max 50 km) från Sammatti. Michael erbjuder också hjälp med dataproblem och installation av möbler.

 

Fria och nyttiga distansutbildningar och webbinar (på finska)

Infokväll om föreningshusens säkerhet och om hur man gör upp en räddningsplan (på svenska)
Vi ordnar ett infotillfälle den 4.3. kl. 18.00 – 19.30. Läs mer och anmäl dig.

Seminarium på distans om regional utveckling och gemenskapens viktighet
Seminariet ordnas den 18.3. kl. 13-17.30. Läs mer och anmäl dig.

Hämeen Kylät ry ordnade ett evenemang 18.11. Tryggt i byarna och föreningarna
Diabilderna och bandningarna finns här.

De landsomfattande byfilmfestivalens finalisterna kan ses i YouTube och man kan även rösta på dem!
Mer om dem https://kylaelokuva.wordpress.com/
och via denna link https://youtu.be/wRigFeyVYDY  kan du se de nio finalistfilmerna och rösta på dem.


Finlands Byar r.f. erbjuder byaföreningarna och Leader-grupperna juridisk rådgivningstjänst

Finlands Byar r.f. erbjuder sina medlemsföreningar gratis juridisk rådgivningstjänst en timme/fall. Via tjänsten har föreningen möjlighet att få råd och hjälp i juridiska frågor, t.ex. i saker som berör administration, beskattning och arbetsrätt.
Finlands Byar r.f. producerar tjänsten som köptjänst av Juridiska Byrån Siro / biträdande domare Tommi Siro (tvåspråkig). Man kan nå Tommi från numret 040 550 7635 fredagar kl. 9.30 – 12.00.
Om Tommi inte genast kan svara på ditt samtal, kan du lämna ringbud åt honom per textmeddelande; skriv i meddelandet att saken gäller Finlands Byar r.f.:s juridiska rådgivningstjänst. 
I oklara juridiska frågor lönar det sig att ha en låg tröskel för kontakttagandet, så att man i medlemsföreningarna undviker möjliga rättsliga förträt i efterhand.

 

Den digitala tidningen Nylands Byar 

Den digitala tidningen Nylands Byar publiceras årligen vid årsskiftet. Målet med tidningen är att lyfta fram nyländska byar och göra byaverksamheten bekant. I tidningen presenteras Årets Nyländska By och vi berättar om andra aktuella saker som hänför sig till byaverksamhet.

Man kommer att dela ut tidningen digitalt till alla kontaktpersoner i vårt register och den publiceras på våra hemsidor och i Facebook. Vi gör reklam för den också genom Facebook på Nylands område. Tidningen kan fritt delas ända tills följande tidning utkommer, d.v.s. om ett år. (och ännu efter det finns den i arkivet sparad). Man kan också vid behov trycka tidningen. Tidningens layout sköts av Happy Branding Company.

Alla artiklar  i tidningen är tvåspråkiga, så att ena A4:ns sida är på finska och den andra på svenska. Bilden/bilderna i artiklarna är gemensamma och bildtexten är på båda språken. I undre kanten av alla sidor är 1/4 reserverad för reklamer (man kan även dela detta på två delar). Dessutom finns det på baksidan en 2/3 dels reklamplats eller två 1/3 dels reklamplatser.

Priset på reklamerna är följande:

1/8 sida 210 x 75 mm 250 €
1/4 sida 420 x 75 mm 500 €
Baksidans 1/3 420 x 99 mm 600 €
Baksidans 2/3 420 x 198 mm 1200 €

Tag kontakt men byaombudet, om du har en bra artikel  eller om du vill annonsera i tidningen.


Projektet Utveckling av föreningshusen

I vårt projekt Utveckling av föreninghusen hjälper vi byahus i service- och säkerhetssaker, marknadsföring och utvecklingsidéer. Läs mer om projektet här.

 

Via Vi Män -projektet trevlig verksamhet för byarnas män. Se tilläggsuppgifter.

 


Översättningar

Vi hjälper till med översättningar från finska till svenska för ett rimligt pris. Vänligen kontakta toimisto@uudenmaankylat.fi eller tel. 040-834 3758.