Nyttigt

 

Avgiftsfria och nyttiga evenemang och utbildningstillfällen såväl fysiska som via nätet

Vi vinkar här i kronologisk ordning om olika snart varande svensk- eller tvåspråkiga utbildningar / informationstillfällen som ordnas av oss och olika samarbetspartners.

  • Svenskfinlands Byar på turné, Ekenäs 17.10.2023 kl. 18-20. Läs mera här.
  • Frivilligverksamheten i byar och kvarter – Marknadsför, rekrytera och motivera (SILMU-byar, online) 25.10.2023 kl. 19.15-20.30. Läs mera här.
  • Svenska Folkskolans Vänner SFV ordnar “Mera – flera – starkare” -utbildnings- och diskussionsdagen 2.11.2023 kl. 9-15.15 i Helsingfors. Läs mera här.
  • Byaplanen – Byns eller kvarterets gemensamma framtid (SILMU-byar, online) 8.11.2023 kl. 19.15-20.30. Läs mera här.
  • SFV:s diskussionskväll “Eldsjäl” med Axel Åhman, Karis 22.11.2023 kl. 17.30-18.45. Läs mera här.
  • Vad hörs från byn – Fungerande kommunikation i byar och kvarter (SILMU-byar, online) 22.11.2023  kl. 19.15-20.30. Läs mera här.

Länkar till nyttiga sidor om föreningsverksamhet

Föreningsresursen, allmän info om föreningsverksamhet samt info om t.ex. kommande kurser och utbildningar: https://foreningsresursen.fi/sv/start/

Nylands Byars informationsbrev

4/2023, 3/2023, 2/2023, 1/2023, 6/2022, 5/2022, 4/2022, 3/2022, 2/2022, 1/2022, 6/2021, 5/2021, 4/2021, 3/2021, 2/2021, 1/2021, 5/2020, 4/2020, 3/2020, 2/2020, 1/2020, 6/2019, 5/2019, 4/2019, 3/2019, 2/2019, 1/2019.

Tidigare evenemangs inspelningar:

Bosätt dig i byn-kvällarnas bandningar finns här.

Samhället som växtunderlag seminariet ordnades 18.3.2021. Här finns bandningen av det.

Hämeen Kylät ry ordnade ett evenemang 18.11.2020. Tryggt i byarna och föreningarna
Diabilderna och bandningarna finns här.

Den digitala tidningen Nylands Byar 

Den digitala tidningen Nylands Byar publiceras årligen efter årsskiftet. Målet med tidningen är att lyfta fram nyländska byar och göra byaverksamheten bekant. I tidningen presenteras Årets Nyländska By och vi berättar om andra aktuella saker som hänför sig till byaverksamhet. Tidningen är tvåspråkig och till storleken en A4.

Man delar ut tidningen digitalt till alla kontaktpersoner i vårt register och den publiceras på våra hemsidor och i Facebook. Vi gör reklam för den också genom Facebook på Nylands område.

Rabatt på Yhdistysavains tjänster

Via samarbetet med Finlands Byar får våra medlemmar 25 % rabatt på alla Yhdistysavains avgiftsbelagda versioner, hemsidor, medlemsregister, kostnadsersättning och medlemsfakturering. Läs mer om detta:
https://www.yhdistysavain.fi/liitot/suomen-kylat/

Projektet Utveckling av föreningshusen

I vårt projekt Utveckling av föreningshusen hjälper vi föreningshus i service- och säkerhetssaker, marknadsföring och utvecklingsidéer.

Översättningar

Vi hjälper till med översättningar från finska till svenska för ett rimligt pris. Vänligen kontakta toimisto@uudenmaankylat.fi.

Finlands Byar r.f. erbjuder byaföreningarna och Leader-grupperna juridisk rådgivningstjänst

Finlands Byar r.f. erbjuder sina medlemsföreningar gratis juridisk rådgivningstjänst en timme/fall. Via tjänsten har föreningen möjlighet att få råd och hjälp i juridiska frågor, t.ex. i saker som berör administration, beskattning och arbetsrätt.
Finlands Byar r.f. producerar tjänsten som köptjänst av Juridiska Byrån Siro / biträdande domare Tommi Siro (tvåspråkig). Man kan nå Tommi från numret 040 550 7635 fredagar kl. 9.30 – 12.00.
Om Tommi inte genast kan svara på ditt samtal, kan du lämna ringbud åt honom per textmeddelande; skriv i meddelandet att saken gäller Finlands Byar r.f.:s juridiska rådgivningstjänst. 
I oklara juridiska frågor lönar det sig att ha en låg tröskel för kontakttagandet, så att man i medlemsföreningarna undviker möjliga rättsliga förträt i efterhand.