Aktuellt

 

 

Du kommer väl ihåg att svara på vår byaverksamhets enkät. Fyll i enkäten.

 

Nu söks en ort för nästa Landsbygdsparlament

Ansökningen av orten för Landsbygdsparlamentet, som arrangeras 1-3.10.2020 är nu öppnad och ansökningstiden är till 31.1.2019. Läs mer om ansökningen i pressmeddelandet och på Landsbygdsparlamentets hemsidor.

 

Den allmänna planeringen av Esbo-Salo genbanan har börjat

Den allmänna planeringen av Esbo-Salo genbanan har börjat med informationstillfällen i Veikkola, Salo och Lojo. Mer om planeringen på projektsidorna. Du kan också ge respons till kartresponsservicen.

 

Smartpost

Finska Posten förbereder sig för Finlands erövring av Amazon.com och andra dylika och den växande pakettrafiken, genom att utvidga sitt paketautomatnätverk, som redan är ett av de största i EU.

De vill nu starta i byahusen ett pilotförsök för automaterna. Senaste års landsomfattande årets by Eskola är redan med i projektet. Se mer information här : Egna byns Smartpost

De byar som anmäler sig inom oktober månad till pilotskedet får automaten tex. till byahuset gratis. Automaten både mottager och skickar paket. Om det finns i er by någon som är intresserad av pilotprojektet, kan man anmäla sig till Postens kundservicenätverks chef: lasse.huttunen at posti.com.

Översättningar

Vi hjälper till med översättningar från finska till svenska för ett rimligt pris. Vänligen kontakta toimisto@uudenmaankylat.fi eller tel. 040-834 3758.