Nyttigt

Informationsbrev 4/2022

I vårt senaste informationsbrev berättar vi om olika aktuella saker.  Läs senaste brev här.

De föregående breven finns här:

3/2022, 2/2022, 1/2022
6/2021, 5/2021, 4/2021, 3/2021, 2/2021, 1/2021 
5/2020, 4/2020, 3/2020, 2/2020, 1/2020
6/2019, 5/2019, 4/2019, 3/2019, 2/2019, 1/2019

 

Avgiftsfria och nyttiga distansutbildningar och webbinar

Det ordnas distansutbildningar och webbinar igen efter sommaren. Följ med utbudet.

Evenemangens inspelningar:

Bosätt dig i byn-kvällarnas bandningar finns här.

Samhället som växtunderlag seminariet ordnades 18.3.2021. Här finns bandningen av det.

Hämeen Kylät ry ordnade ett evenemang 18.11.2020. Tryggt i byarna och föreningarna
Diabilderna och bandningarna finns här.

Den digitala tidningen Nylands Byar 

Den digitala tidningen Nylands Byar publiceras årligen efter årsskiftet. Målet med tidningen är att lyfta fram nyländska byar och göra byaverksamheten bekant. I tidningen presenteras Årets Nyländska By och vi berättar om andra aktuella saker som hänför sig till byaverksamhet. Tidningen är tvåspråkig och till storleken en A4.

Man delar ut tidningen digitalt till alla kontaktpersoner i vårt register och den publiceras på våra hemsidor och i Facebook. Vi gör reklam för den också genom Facebook på Nylands område.

Rabatt på Yhdistysavains tjänster

Via samarbetet med Finlands Byar får våra medlemmar 25 % rabatt på alla Yhdistysavains avgiftsbelagda versioner, hemsidor, medlemsregister, kostnadsersättning och medlemsfakturering. Läs mer om detta:
https://www.yhdistysavain.fi/liitot/suomen-kylat/

Projektet Utveckling av föreningshusen

I vårt projekt Utveckling av föreninghusen hjälper vi föreningshus i service- och säkerhetssaker, marknadsföring och utvecklingsidéer. Läs mer om projektet här.

Översättningar

Vi hjälper till med översättningar från finska till svenska för ett rimligt pris. Vänligen kontakta toimisto@uudenmaankylat.fi.

Finlands Byar r.f. erbjuder byaföreningarna och Leader-grupperna juridisk rådgivningstjänst

Finlands Byar r.f. erbjuder sina medlemsföreningar gratis juridisk rådgivningstjänst en timme/fall. Via tjänsten har föreningen möjlighet att få råd och hjälp i juridiska frågor, t.ex. i saker som berör administration, beskattning och arbetsrätt.
Finlands Byar r.f. producerar tjänsten som köptjänst av Juridiska Byrån Siro / biträdande domare Tommi Siro (tvåspråkig). Man kan nå Tommi från numret 040 550 7635 fredagar kl. 9.30 – 12.00.
Om Tommi inte genast kan svara på ditt samtal, kan du lämna ringbud åt honom per textmeddelande; skriv i meddelandet att saken gäller Finlands Byar r.f.:s juridiska rådgivningstjänst. 
I oklara juridiska frågor lönar det sig att ha en låg tröskel för kontakttagandet, så att man i medlemsföreningarna undviker möjliga rättsliga förträt i efterhand.