Nyttigt

Nyhetsbrev 6/2021

I vårt senaste nyhetsbrev finns det aktuella teman. Bland annat Årets Nyländska By 2022 kandidaterna, vår digitidning och nätverksprojektet Hållbarhetsveckan. Läs senaste brev här.

De föregående breven finns här:
5/2021, 4/2021, 3/2021, 2/2021, 1/2021 
5/2020, 4/2020, 3/2020, 2/2020, 1/2020
6/2019, 5/2019, 4/2019, 3/2019, 2/2019, 1/2019

Fria och nyttiga distansutbildningar och webbinar (på finska)

Bosätt dig i byn-kvällarna kallar alla att bekanta sig med byarna runt om i Finland på distans. Tilläggsuppgifter och anmälning här.

Verksamhet på miljöns villkor infokväll 13.1.2022 kl. 18.00-19.30 på svenska per teams. Läs mer.

Evenemangens inspelningar:

Bosätt dig i byn-kvällarnas bandningar finns här.

Samhället som växtunderlag seminariet ordnades 18.3.2021. Här finns bandningen av det.

Hämeen Kylät ry ordnade ett evenemang 18.11. Tryggt i byarna och föreningarna
Diabilderna och bandningarna finns här.

Den digitala tidningen Nylands Byar 

Den digitala tidningen Nylands Byar publiceras årligen vid årsskiftet. Målet med tidningen är att lyfta fram nyländska byar och göra byaverksamheten bekant. I tidningen presenteras Årets Nyländska By och vi berättar om andra aktuella saker som hänför sig till byaverksamhet.

Man delar ut tidningen digitalt till alla kontaktpersoner i vårt register och den publiceras på våra hemsidor och i Facebook. Vi gör reklam för den också genom Facebook på Nylands område. Tidningen kan fritt delas ända tills följande tidning utkommer. Tidningen är tvåspråkig. Tidningens layout sköts av Happy Branding Company.

Ta kontakt med byaombudet, om du har något bra förslag till artikel i tidningen eller om du vill annonsera i den.

Rabatt på Yhdistysavains tjänster

Via samarbetet med Finlands Byar får våra medlemmar 25 % rabatt på alla Yhdistysavains avgiftsbelagda versioner, hemsidor, medlemsregister, kostnadsersättning och medlemsfakturering. Läs mer om detta:
https://www.yhdistysavain.fi/liitot/suomen-kylat/

Projektet Utveckling av föreningshusen

I vårt projekt Utveckling av föreninghusen hjälper vi föreningshus i service- och säkerhetssaker, marknadsföring och utvecklingsidéer. Läs mer om projektet här.

 

Via Vi Män -projektet trevlig verksamhet för byarnas män. Se tilläggsuppgifter.

 

 

Bya-assistent

Nylands Byars egna bya-assistenters arbetsförhållanden har tagit slut, men du kan kontakta Jobb för alla projektets Ulla Kommonen, vars kontaktuppgifter finns här.

Översättningar

Vi hjälper till med översättningar från finska till svenska för ett rimligt pris. Vänligen kontakta toimisto@uudenmaankylat.fi eller tel. 040-834 3758.

Finlands Byar r.f. erbjuder byaföreningarna och Leader-grupperna juridisk rådgivningstjänst

Finlands Byar r.f. erbjuder sina medlemsföreningar gratis juridisk rådgivningstjänst en timme/fall. Via tjänsten har föreningen möjlighet att få råd och hjälp i juridiska frågor, t.ex. i saker som berör administration, beskattning och arbetsrätt.
Finlands Byar r.f. producerar tjänsten som köptjänst av Juridiska Byrån Siro / biträdande domare Tommi Siro (tvåspråkig). Man kan nå Tommi från numret 040 550 7635 fredagar kl. 9.30 – 12.00.
Om Tommi inte genast kan svara på ditt samtal, kan du lämna ringbud åt honom per textmeddelande; skriv i meddelandet att saken gäller Finlands Byar r.f.:s juridiska rådgivningstjänst. 
I oklara juridiska frågor lönar det sig att ha en låg tröskel för kontakttagandet, så att man i medlemsföreningarna undviker möjliga rättsliga förträt i efterhand.