Öppna Byar

Öppna Byar på nätet

I år förverkligas Öppna Byar evenemanget på nätet!

Anmäl din by med i Öppna Byar evenemanget genom att fylla i denna blankett.

Vid behov kan du senare komplettera eller ändra på dina uppgifter per e-post: toimisto(et)uudenmaankylat.fi

Hur ska man förfara denna gång?

Dagen är överenskommen till lördagen den 13.6. Vid förverkligandet av dagen publicerar byarna på nätet t.ex. videon av sina friluftsrutter och campingmål, en tidigare sparad video, ett bildgalleri av gamla bilder, en bykolumn, en sammanfattad byhistorik eller ett podcast om livet i byn. Innehållet är fritt.

Den huvudsakliga kanalen är Facebook. Byarna kan publicera material på sin egen sida, som sedan linkas ihop med avoimetkylat.fi sidorna. På detta vis kan man bekanta sig med verksamheten och livet byarna erbjuder. Visserligen kan man också använda sig av byns hemsidor, Youtube och Instagram som publikationskanaler.

Finlands Byar har gjort handledningsvideon för detta ändamål

I den första nätundervisningen gås det igenom Facebooks grunder, att upprätta en kanal för föreningen och hur man laddar ner bilder i kanalen. Link till nätundervisningen (på finska): https://www.youtube.com/watch?v=pdBie-qv9SQ&t=980s

I den andra nätundervisningen gås det igenom hur man gör videofilm med mobilen. Hur man lyckas med videon. I undervisningen presenteras fyra saker, som är bra att observera när man filmar. Link till nätundervisningen (på finska):
https://www.youtube.com/watch?v=Z28MxOmUrl8&t=2s

Med Citynomaden får man byns naturobjekt synliga

Nu har man möjlighet att ta i bruk gratis under Öppna Byarna evenemanget citynomadi.com community applikationen. Med denna applikation kan byarna hämta fram byleder och objekt. Hämeen Kylät har sammanställt information om detta: https://www.hameenkylat.fi/avoimet-kylat-verkossa-citynomadi-com-kylien-kayttoon-infot/

Citynomaden fungerar på en terrängkartbas och mobilapplikationen visar platsen när du går rutten och objekten visas när du närmar dig dem. I Citynomaden finns också en egen sida Bynomaden, i vilken man samlat byars leder. https://citynomadi.com/wall/KyläNomadi

Öppna Byar är Finlands största allmänna evenemang.

Under den landsomfattande evenemangdagen bjuder hundratals byar dig in att bekanta dig med deras verksamhet och ordnar evenemang. Förra året deltog 639 byaevenemang och över 100 000 besökare.

Evenemangets målsättning är att presentera byarna som gynnsamma boplatser och lära känna byarnas livsgång samt öka på byaverksamhetens synlighet. Dagens program i byn kan vara vad som helst: café, måltider, motion, musik, loppis, naturstig, Byarally eller talkoarbete. Man kan delta med vilket evenemang som helst, som byn vill ordna. Meningen är att evenemanget är öppet för alla.

Evenemanget arrangeras i samarbete med Finlands Byar rf, de regionala byaföreningarna och de lokala föreningarna och aktörerna.

Tilläggsinformation: www.avoimetkylat.fi