Öppna Byar

Öppna Byar på nätet

Öppna Byarnas dag ordnades lördagen den 13.6. för sjätte gången, denna gång på nätet, med hjälp av 597 olika mål i byarna. I vårt land, som återhämtar sig från coronakrisen, visade byarna sitt digitalkunnande, sin snabba inlärnings- och anpassningsförmåga samt genom det nerladdade materialet till Finlands karta, en otrolig mångsidighet och livskraft.

I år överskred vi i some synlighet alla våra tidigare rekord. Öppna Byar på nätet kartan nådde enbart med Finlands Byar rf:s Facebook-sidor närmare 60 000 personer. Också i Twitter och Instagram delades #Avoimetkylät-taggen flitigt. YLE och lokalmedian noterade synligt vårt digitalskutt. Vårt gemensamma budskap var, att byarna och deras motionsplatser har utrymme också för nya besökare. Coronatiden har utmanat det traditionella centraliserade tänkandet, och nu om någonsin, är det landsbygdens och den ännu bättre livskvalitetens tid.

Från vårt område, Västra- och Mellersta Nyland, deltog 14 byar i Öppna Byar på nätet evenemanget och dessutom hade tre av dem med Nomad mobilapplikationen gjorda byleder. Om du ännu inte har hunnit bekanta dig med evenemangutbudet, gå till www.avoimetkylat.fi sidan och bekanta dig med byarna.

Hur fungerar Öppna Byarna på nätet?

Vid förverkligandet av dagen publicerar byarna på nätet t.ex. videon av sina friluftsrutter och campingmål, en tidigare sparad video, ett bildgalleri av gamla bilder, en bykolumn, en sammanfattad byhistorik eller ett podcast om livet i byn. Innehållet är fritt.

Finlands Byar har gjort handledningsvideon för detta ändamål

I den första nätundervisningen gås det igenom Facebooks grunder, att upprätta en kanal för föreningen och hur man laddar ner bilder i kanalen. Link till nätundervisningen (på finska): https://www.youtube.com/watch?v=pdBie-qv9SQ&t=980s

I den andra nätundervisningen gås det igenom hur man gör videofilm med mobilen. Hur man lyckas med videon. I undervisningen presenteras fyra saker, som är bra att observera när man filmar. Link till nätundervisningen (på finska):
https://www.youtube.com/watch?v=Z28MxOmUrl8&t=2s

Med Citynomaden får man byns naturobjekt synliga

Nu har man möjlighet att ta i bruk gratis under Öppna Byarna evenemanget citynomadi.com community applikationen. Med denna applikation kan byarna hämta fram byleder och objekt. De med Citynomaden gjorda rutterna syns också på den landsomfattande kartan på www.avoimetkylat.fi.

Öppna Byar är Finlands största allmänna evenemang.

Under den landsomfattande evenemangdagen bjuder hundratals byar dig in att bekanta dig med deras verksamhet och ordnar evenemang. År 2019 deltog 639 byaevenemang och över 100 000 besökare.

Evenemangets målsättning är att presentera byarna som gynnsamma boplatser och lära känna byarnas livsgång samt öka på byaverksamhetens synlighet. Dagens program i byn kan vara vad som helst: café, måltider, motion, musik, loppis, naturstig, Byarally eller talkoarbete. Man kan delta med vilket evenemang som helst, som byn vill ordna. Meningen är att evenemanget är öppet för alla.

Evenemanget arrangeras i samarbete med Finlands Byar rf, de regionala byaföreningarna och de lokala föreningarna och aktörerna.

Tilläggsinformation: www.avoimetkylat.fi