Öppna Byar

Öppna Byars dag var igen en succé

Finlands största byaevenemang Öppna Byars dag ordnades lördagen 11.6. På kartan som visar de olika evenemangen fanns hela 610 händelser. Kartan sågs under veckoslutet 29 000 gånger! Byarna och deras mångsidiga händelseutbud fick väldigt mycket uppseende redan via kartan över evenemangen.

Stort tack till alla byar som deltog samt alla som deltog i evenemangen!

Fotografier från dagen hittas här.

Öppna Byar dagen ordnas 11.6.2022

Öppna Byar dagen är igen andra lördagen i juni. Finlands Byar erbjuder infoevenemang längs våren.

datum för vårens infon och utbildningar är:

4.5.2022 kl. 18 Vi gör Öppna Byar -dagens reklamer med hjälp av Canva-programmet. Anmälningsformulär: https://forms.office.com/r/PKE9gUpRti

27.4.2022 kl. 18 Öppna Byar -dagens information på svenska.

6.4.2022 kl. 18 Öppna Byar -dagens allmänna information och marknadsföring av byns evenemang. Anmälningsformulär: https://forms.office.com/r/uDq5HA90H1

2.3.2022 kl. 18 Öppna Byar -dagens kommunikation och marknadsföring. Anmälningsformulär: https://forms.office.com/r/DG1ngyqRNA

2.2.2022 Öppna Byar -dagens info. Här kan du bekanta dig med evenemangets material, om du inte deltog.

Öppna Byar evenemanget genomfördes på nätet 12.6.2021

Bekanta dig med byarna som var med på sidan www.avoimetkylat.fi.

Under evenemanget presenterade byarna sina dragkraftiga mål på nätet. Byn kan publicera tex. tidigare fotade videon, gamla foton som ett bildgalleri eller en byhistorik, en friluftsled och ett utflyktsmål.

Speciella teman i år för Öppna Byar dagen var att flytta till landet och lokalturism. I den sociala median användes hashtagerna #AvoimetKylät #TeeSeKylillä och #MaalleAsumaan. Med i evenemanget var förutom byarna också kommunerna, som kan marknadsföra byarnas tomter och bostäder.

Tilläggsuppgifter om Öppna Byar dagen: www.avoimetkylat.fi

Finlands Byar har gjort handledningsvideon

I den första nätundervisningen gås det igenom Facebooks grunder, att upprätta en kanal för föreningen och hur man laddar ner bilder i kanalen. Link till nätundervisningen (på finska): https://www.youtube.com/watch?v=pdBie-qv9SQ&t=980s

I den andra nätundervisningen gås det igenom hur man gör videofilm med mobilen. Hur man lyckas med videon. I undervisningen presenteras fyra saker, som är bra att observera när man filmar. Link till nätundervisningen (på finska): https://www.youtube.com/watch?v=Z28MxOmUrl8&t=2s

Med Citynomaden fås byns naturobjekt fram

Med den avgiftsbelägda Citynomad applikationen kan byarna bland annat göra bystigar och -rutter eller lyfta upp objekt synliga på kartan. Finlands Byar r.f. har förhandlat åt byaföreningsnätverket ett förmånligt pris för applikationen.

Nomad applikationen styr vägfararen i terrängen och lyfter fram byarnas särdrag. Den avgiftsfria i smart mobilen laddbara applikationen visar byns led eller i terrängen stigen och visar var vägfararen befinner sig samt meddelar om byaobjektet med text, bild, video eller annat. Via dator kan du också ta en virtualtur och se objekten. På detta vis kan du planera utfärden på förhand.

Tilläggsuppgifter: toimisto@uudenmaankylat.fi

Citynomad anvisningar

Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset har gjort en video om grunderna till att göra en Citynomad rutt:
https://www.youtube.com/watch?v=32Rqxh-rbX4

Uppgörande av en Citynomad rutt, olika skeden: www.youtube.com/c/Citynomadi/videos

PDF-presentation av innehållets planering: https://suomenkylat.fi/wp-content/uploads/2020/10/Citynomadi-sisallontuotanto-mobiilireitille-11.5.2020.pdf

Annat material och anvisningar hittar du här: https://suomenkylat.fi/yhteistyo/

Öppna Byar på nätet 2020

Öppna Byarnas dag ordnades lördagen den 13.6. för sjätte gången, denna gång på nätet, med hjälp av 597 olika mål i byarna. I vårt land, som återhämtar sig från coronakrisen, visade byarna sitt digitalkunnande, sin snabba inlärnings- och anpassningsförmåga samt genom det nerladdade materialet till Finlands karta, en otrolig mångsidighet och livskraft.

I år överskred vi i some synlighet alla våra tidigare rekord. Öppna Byar på nätet kartan nådde enbart med Finlands Byar rf:s Facebook-sidor närmare 60 000 personer. Också i Twitter och Instagram delades #Avoimetkylät-taggen flitigt. YLE och lokalmedian noterade synligt vårt digitalskutt. Vårt gemensamma budskap var, att byarna och deras motionsplatser har utrymme också för nya besökare. Coronatiden har utmanat det traditionella centraliserade tänkandet, och nu om någonsin, är det landsbygdens och den ännu bättre livskvalitetens tid.

Från vårt område, Västra- och Mellersta Nyland, deltog 14 byar i Öppna Byar på nätet evenemanget och dessutom hade tre av dem med Nomad mobilapplikationen gjorda byleder. Om du ännu inte har hunnit bekanta dig med evenemangutbudet, gå till www.avoimetkylat.fi sidan och bekanta dig med byarna.