Öppna Byar

Öppna Byar är Finlands största allmänna evenemang. Under den landsomfattande evenemangdagen bjuder hundratals byar dig in att bekanta dig med deras verksamhet och ordnar evenemang. Förra året deltog 639 byaevenemang och över 100 000 besökare.

Evenemangets målsättning är att presentera byarna som gynnsamma boplatser och lära känna byarnas livsgång samt öka på byaverksamhetens synlighet. Dagens program i byn kan vara vad som helst: café, måltider, motion, musik, loppis, naturstig, Byarally eller talkoarbete. Man kan delta med vilket evenemang som helst, som byn vill ordna. Meningen är att evenemanget är öppet för alla.

Anmäl din by med till år 2020 Öppna Byar -dagen via denna blankett och tillika kommer era uppgifter till den landsomfattande kartfilen, där alla evenemang är samlade.
Via blanketten kan du också meddela ditt intresse att delta i Byarallyt, om en sådan ordnas på ditt område. Ditt intresse angående Byarallyt kan du också meddela genom att kontakta byaombudet.

Vid behov kan du senare komplettera eller ändra dina uppgifter per e-post: toimisto@uudenmaankylat.fi.

Evenemanget arrangeras i samarbete med Finlands Byar rf, de regionala byaföreningarna och de lokala föreningarna och aktörerna.

Tilläggsinformation: www.avoimetkylat.fi