Nylands Byar r.f.

Nylands Byar r.f. är en av de 19 regionala byaföreningarna, som verkar under Finlands Byar rf. Vårt område består av 16 kommuner/städer: Hangö, Raseborg, Lojo, Högfors, Vichtis, Sjundeå, Ingå, Kyrkslätt, Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo, Tusby, Nurmijärvi, Träskända och Hyvinge. Vi har verkat sedan år 2000.

Föreningen är tvåspråkig, så vi betjänar byarna både på finska och svenska. Vi har anställt ett byaombud och en deltids kontorssekreterare. Byaombudet hjälper byarna med att göra byaplaner och kan verka som en befrämjare vid by-kommun-samarbetet. En stor del av vår verksamhet är också informationen, kommunikationen och utbildningen som har med bya- och invånarverksamheten att göra.

Verksamhetsidé

 • Att främja och inspirera bya- och lokalverksamheten
 • Att förmedla goda erfarenheter och bygga upp nätverk
 • Att vara en förespråkare för landsbygden

Värderingar

 • Att beakta det lokala
 • Att respektera mångfald
 • Att uppskatta samarbete

Vision 2030

 • En välmående livskraftig metropollandsbygd, där människorna trivs
 • Att det finns på området nya slags partnerskap och  starka lokalsamfund, var man utnyttjat metropolområdets möjligheter
 • Livliga verksamma byar, där man har en ökande och mångsidig självförsörjelse av arbetsplatser

Strategi

 • Att stöda och aktivera byarnas verksamhet genom att förmedla goda erfarenheter och  att hjälpa bygga upp nya nätverk
 • Att leta och växla erfarenheter, åsikter och idéer i regionala, landsomfattande och nationella nätverk och samarbetsorgan
 • Att fungera som byarnas intressebevakare och budbärare till allmänförvaltningen
 • Att öka medlemsantalet och på detta vis öka trovärdheten

Stadgar

Se från denna link föreningens stadgar på svenska och finska.

Medlemmar

Genom att du är vår medlem, hjälper du oss med effektiviteten. Du får till godo Finlands Byar r.f.:s tjänster och nätverks fördelar. Du har också möjlighet att delta i deras projekt, genom att få hjälp med anställningen av en bya-assistent, som hjälper med olika saker i byn, dessutom har byborna möjlighet att beställa bya-assistent service via oss mycket billigt. 

Du kan bli medlem i vår förening genom att ta kontakt: toimisto@uudenmaankylat.fi

Medlemsavgift per år: föreningar 30 €, privatpersoner 10 €.

Rabatt på Yhdistysavains tjänster

Via samarbetet med Finlands Byar får våra medlemmar 25 % rabatt på alla Yhdistysavains avgiftsbelagda versioner, hemsidor, medlemsregister, kostnadsersättning och medlemsfakturering. Läs mer om detta:
https://www.yhdistysavain.fi/liitot/suomen-kylat/

Medlemsföreningar

Antskogin Kyläseura ry
Backgränd hembygdsförening rf
Bobäcks Byaförening-Kyrkslätt rf
Bromarv Byaråd r.f.
Byföreningen i Veikkola rf
Degerby byaråd rf
Eteläisen maaseudun osaajat / EMO ry
Etelä-Karjalohjan kyläyhdistys ry
Fiskars Hembygdsförening rf
Fiskars Byförening rf
Hembygdens Vänner i Snappertuna rf
Herrakunnan Kyläyhdistys ry
Ikkalan kyläyhdistys ry
Kaukasten Asukasyhdistys ry
Keski-Karjalohjan kyläyhdistys ry
Kivenlahti-Stensvik ry
Kytäjän Kyläyhdistys ry
Källstrand Gillet r.y.
Lappohjan Kylä- ja Omakotiyhdistys
Leppäkorven-Järvenpään Kylätoimintayhdistys ry
Lohjan Kylät ry
Lohjan Saaristo-Seura ry
Långvik rf
Lounais-Kirkkonummen asukasyhdistys ry, Sydvästra Kyrkslätts invånarförening rf
Otalammen alueen kyläyhdistys ry
Palojoen kyläyhdistys ry
Pojo kyrkoby byförening r.f.
Pomoväst rf
Pro Billnäs rf
Pro Nummenpää ry
Rusutjärvi-seura ry
Saukkolan Kylätoimintayhdistys ry
Siikalan Pienviljelijäyhdistys
Skogby byaråd r.f.
Skärgårdens Vänner i Snappertuna rf
Snappertuna byaråd r.f.
Svartå Byaråd r.f.
Tvärminne Ungdoms- och Hembygdsförening rf
Vaskijärveläiset ry
Veklahden Kyläyhdistys ry
Vihdin Asukas- ja Kylätoiminta ry
Vihdin Nummelan kylähistoria ry
Vihtijärven kyläyhdistys ry
Ykkösakseli ry