Nylands Byar r.f.

Nylands Byar r.f. är en av de 19 regionala byaföreningarna, som verkar under Finlands Byar rf. Vårt område består av 16 kommuner/städer: Hangö, Raseborg, Lojo, Högfors, Vichtis, Sjundeå, Ingå, Kyrkslätt, Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo, Tusby, Nurmijärvi, Träskända och Hyvinge. Vi har verkat sedan år 2000.

Föreningen är tvåspråkig, så vi betjänar byarna både på finska och svenska. Vi har anställt ett byaombud och en deltids kontorssekreterare. Byaombudet hjälper byarna med att göra byaplaner och kan verka som en befrämjare vid by-kommun-samarbetet. En stor del av vår verksamhet är också informationen, kommunikationen och utbildningen som har med bya- och invånarverksamheten att göra.

Verksamhetsidé

 • Att främja och inspirera bya- och lokalverksamheten
 • Att förmedla goda erfarenheter och bygga upp nätverk
 • Att vara en förespråkare för landsbygden

Värderingar

 • Att beakta det lokala
 • Att respektera mångfald
 • Att uppskatta samarbete

Vision 2030

 • En välmående livskraftig metropollandsbygd, där människorna trivs
 • Att det finns på området nya slags partnerskap och  starka lokalsamfund, var man utnyttjat metropolområdets möjligheter
 • Livliga verksamma byar, där man har en ökande och mångsidig självförsörjelse av arbetsplatser

Strategi

 • Att stöda och aktivera byarnas verksamhet genom att förmedla goda erfarenheter och  att hjälpa bygga upp nya nätverk
 • Att leta och växla erfarenheter, åsikter och idéer i regionala, landsomfattande och nationella nätverk och samarbetsorgan
 • Att fungera som byarnas intressebevakare och budbärare till allmänförvaltningen
 • Att öka medlemsantalet och på detta vis öka trovärdheten

Stadgar

Se från denna link föreningens stadgar på svenska och finska.