Nylands Byar r.f.

Verksamhetsidé

 • att främja och inspirera bya- och lokalverksamheten
 • att förmedla goda erfarenheter och bygga upp nätverk
 • att vara en förespråkare för landsbygden

Värderingar

 • att beakta det lokala
 • att respektera mångfald
 • att uppskatta samarbete

Vision 2030

 • en välmående livskraftig metropollandsbygd, där människorna trivs
 • det finns nya slags partnerskap och  starka lokalsamfund, var man utnyttjat metropolområdets möjligheter
 • livliga verksamma byar, där man har en ökande och mångsidig självförsörjelse av arbetsplatser

Strategi

 • att stöda och aktivera byarnas verksamhet genom att förmedla goda erfarenheter och  att hjälpa bygga upp nya nätverk
 • att leta och växla erfarenheter, åsikter och idéer i regionala, landsomfattande och nationella nätverk och samarbetsorgan
 • att fungera som byarnas intressebevakare och budbärare till allmänförvaltningen
 • att öka medlemsantalet och på detta vis öka trovärdheten

Stadgar

Se från denna link föreningens stadgar på svenska och finska.