Uudenmaan Kylät ry

Toiminta-ajatus

 • Kylä- ja paikallistoiminnan edistäjä ja innostaja
 • Hyvien käytäntöjen välittäjä ja verkostojen rakentaja
 • Maaseudun elinolojen puolestapuhuja

Arvot

 • Paikallisuuden huomioonottaminen
 • Monimuotoisuuden kunnioittaminen
 • Yhteistyön arvostaminen

Visio 2030

 • Hyvinvoiva elinvoimainen metropolimaaseutu, jossa ihmiset viihtyvät.
 • Alueella on uudenlaista kumppanuutta ja vahvat paikallisyhteisöt, joissa on hyödynnetty metropolialueen mahdollisuudet.
 • Vireitä toiminnallisia kyliä, joissa on lisääntynyt ja monimuotoinen työpaikkaomavaraisuus.

Strategia

 • Tukea ja aktivoida kylien toimintaa välittämällä hyviä käytäntöjä sekä auttamalla verkostojen rakentamisessa.
 • Hakea ja vaihtaa kokemuksia, näkemyksiä ja ideoita maakunnallisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa sekä yhteistyöelimissä.
 • Toimia kylien edunvalvojana ja viestinviejänä julkishallinnon suuntaan.
 • Lisätä jäsenmäärää ja sitä kautta uskottavuutta.

Säännöt

Katso tästä linkistä yhdistyksen säännöt suomeksi ja ruotsiksi.