Uudenmaan Kylät ry

Uudenmaan Kylät ry on yksi maakunnallisista kyläyhdistyksistä, joita toimii Suomen Kylät ry:n alaisuudessa valtakunnallisesti yhteensä 19. Alueemme kattaa 16 kuntaa/kaupunkia: Hanko, Raasepori, Lohja, Karkkila, Vihti, Siuntio, Inkoo, Kirkkonummi, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Tuusula, Nurmijärvi, Järvenpää ja Hyvinkää. Olemme toimineet vuodesta 2000.

Yhdistyksemme on kaksikielinen, joten palvelemme kyliä sekä suomeksi että ruotsiksi. Meillä on palkattuna kyläasiamies sekä osa-aikainen toimistosihteeri. Kyläasiamies auttaa kyliä kyläsuunnitelmien teossa sekä voi toimia mm. edistäjänä kylä-kunta-yhteistyössä. Iso osa toimintaamme on myös tiedottaminen, viestintä ja koulutus kaikkeen kylä- ja asukastoimintaan liittyen.

Toiminta-ajatus

 • Kylä- ja paikallistoiminnan edistäjä ja innostaja
 • Hyvien käytäntöjen välittäjä ja verkostojen rakentaja
 • Maaseudun elinolojen puolestapuhuja

Arvot

 • Paikallisuuden huomioonottaminen
 • Monimuotoisuuden kunnioittaminen
 • Yhteistyön arvostaminen

Visio 2030

 • Hyvinvoiva elinvoimainen metropolimaaseutu, jossa ihmiset viihtyvät.
 • Alueella on uudenlaista kumppanuutta ja vahvat paikallisyhteisöt, joissa on hyödynnetty metropolialueen mahdollisuudet.
 • Vireitä toiminnallisia kyliä, joissa on lisääntynyt ja monimuotoinen työpaikkaomavaraisuus.

Strategia

 • Tukea ja aktivoida kylien toimintaa välittämällä hyviä käytäntöjä sekä auttamalla verkostojen rakentamisessa.
 • Hakea ja vaihtaa kokemuksia, näkemyksiä ja ideoita maakunnallisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa sekä yhteistyöelimissä.
 • Toimia kylien edunvalvojana ja viestinviejänä julkishallinnon suuntaan.

Säännöt

Katso tästä linkistä yhdistyksen säännöt suomeksi ja ruotsiksi.