Uudenmaan Vuoden Kylä

Uudenmaan Vuoden Kylä -valinnalla haluamme nostaa esille kylien monipuolista toimintaa, lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja jakaa muille hyviä esimerkkejä siitä, miten kyliä voi itse kehittää ja tehdä asioita.

Valinta Uudenmaan Vuoden kyläksi 2022 ei ollut helppo tehtävä, koska kaikilla osallistuneilla kylillä on palkitsemisen arvoista toimintaa. Voittajakylä Bromarvin ja erikoismaininnan saaneen Pohjan kirkonkylän lisäksi haluammekin nostaa esille myös muiden osallistujakylien tarinaa, innoitukseksi kyläaktiiveille ja asukkaille.

Esittelyssä: Kimonkylä

Kimonkylä sijaitsee itäisellä Uudellamaalla Lapinjärven kunnan koillisimmassa osassa. Asukkaita kylällä on noin 150.

Nuorisoseurantalo keskellä kylää on kylän ja kyläläisten toiminnan sydän. Tarkoitus on pitää talo kylän kokoontumispaikkana ja mahdollistamassa harrastamista kylällä tulevaisuudessakin. Nuorisoseuraliikkeellä on kylällä 140-vuotinen perinne, ja huhtikuun alussa juhlittiin 120-vuotiasta Nuorisoseura Valonsädettä. 

Viime aikoina kylälle on löytynyt nuoria yrittäjiä ja uudenlaistakin toimintaa, ja naapuriapu kylällä on kuulemma parasta laatua.

Tutustu Kimonkylään täällä: https://www.kimonkyla.fi

Esittelyssä: Itäinen Jokipuisto – Östanåparken

Itäinen Jokipuisto on noin 450 asukkaan asuinalue Sipoossa, historiallisessa miljöössä Nikkilän vanhalla sairaala-alueella. Sairaalan lopetettua toimintansa vuonna 1999 ryhdyttiin alueesta kaavoittamaan asuinaluetta. Ensimmäiset kohteet valmistuivat vuonna 2002.

Asukasyhdistystarpeisiin perustettu Jokipuisto-seura ry edistää alueen yhteisöllisyyttä, asuinympäristön viihtyvyyttä, maisema- ja kulttuuriperintöä, vuorovaikutusta kyläyhteisöön järjestämällä erilaisia tapahtumia ja toimintaa. Yksi merkittävimmistä tapahtumista on kesäjuhlat nimeltään Terapiapäivät. Seura tekee aktiivista yhteistyötä myös Sipoon kunnan kanssa.

Lue lisää Itäisestä Jokipuistosta: http://www.04110.fi

Bromarv on Uudenmaan Vuoden Kylä 2022

Uudenmaan Vuoden Kylä 2022 -kilpailussa voittajaksi valikoitui Bromarv Raaseporista Länsi-Uudeltamaalta.

Tiukassa kilpailussa voiton vienyt Bromarv on runsaan 400 asukkaan kylä, jonka palvelut ja ilme ovat kehittyneet muutamassa vuodessa huimasti. Suurin hanke vuosikymmeniin on ollut vuonna 2019 valmistunut uuden satama-alueen rakentaminen. Kylätoimikunnan omistama satama ja torialue ovat saamassa energianlähteekseen aurinkopaneeleita.

Kyläläiset tekevät paljon talkootöitä kyläänsä kehittääkseen. Bromarvin tärkeä arvo on yhteistyö, ja kylällä on aktiivinen ja monipuolinen yhdistyselämä. Suuri osa vapaa-ajantoiminnasta on yhdistysten ylläpitämää. 
”Me teemme yhteistyötä ja puhallamme yhteen hiileen, oli sitten kyseessä kyläläiset, yritykset, naapurit tai koululaiset”, kylän kilpailuhakemuksessa todetaan. 

Tulevaisuutta rakennetaan yhteistyössä suunnitelmallisesti

Kylätoimikunta ja sen viime vuonna perustama voittoa tavoittelematon yritys, Ab MyBromarv Oy, työskentelevät yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa suunnitelmallisesti kylän kehittämiseksi. Kylän tulevaisuus halutaan turvata niin, että kylä olisi houkutteleva lapsiperheille, koulun tulevaisuus turvattaisiin ja että uusien asuntojen rakentaminen saataisiin käyntiin. Kylään onkin muuttanut uusia perheitä, ja koulun oppilasmäärä saatu kasvuun.

Kylä satsaa palveluiden kehittämiseen sekä markkinointiin, ja yhteistyö Raaseporin kaupungin kanssa on tiivistä. Kehittämistyö matkailu- ja mökkeilypalveluiden lisäämiseksi tuo myös kylän vakituisille asukkaille palveluita, työpaikkoja ja mahdollisuuden harjoittaa yritystoimintaa.

Elinvoimaa lähiruuasta ja matkailusta

Bromarvin väestö kasvaa kesäisin yli seitsemänkertaiseksi. Suosittu viikonloppukohde se on ympäri vuoden, ja vierailijoita käy kylässä pitkänkin matkan päästä. Bromarviin on suunnitteilla muun muassa meritie Kemiöön ja niin sauvakävelyyn kuin ratsatukseenkin soveltuva ulkoilureitti.

Bromarvissa satsataan lähiruokaan. Bromarvin kalastajakulttuurilla on pitkät perinteet, ja edelleen ammattikalastajat ja muut tuottajat toimittavat lähellä tuotettua ruokaa kesätoreille ja ravintoloihin.

Pohjan kirkonkylä sai kunniamaininnan

Valintaraati päätti myös antaa kunniamaininnan. Se myönnettiin noin 1500 asukkaan raaseporilaiselle Pohjan kirkonkylälle, jonka kyläyhdistys on esimerkillisellä tavalla ottanut vetovastuun kyläläisten hyvinvoinnista ja kylän kehittämisestä kuntaliitoksen jälkeen. Raadissa arvostettiin myös sitä, että kylä on saanut rakennettua positiivisen kaksikielisyyden ilmapiirin sekä hyvän yhteistyön kaupungin kanssa. Kilpailuhakemuksen sanoin: ”Asioihin ei tarvitse tyytyä – määritellään tavoitteet ja lähdetään määrätietoisesti niitä kohti.”

Kilpailun valintaraati oli yksimielinen siitä, että tämän vuoden kaikki kahdeksan ehdokasta olisivat ansainneet tulla palkituksi. 
”Valinta kylien välillä oli vaikeaa, koska kaikilla kylillä on palkitsemisen arvoista toimintaa”, totesi Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen
Valintaraatiin kuului edustajia Uudenmaan liitosta, Uudenmaan Kylät ry:stä ja SILMU-kylistä. Uudenmaan Vuoden Kylä -kilpailun järjestäjinä toimivat Uudenmaan Kylät ry ja SILMU-kylät.

Lisätietoja:

Bromarv: Heidi Lindholm, 0400 198 588, info@bromarv.fi,  http://www.bromarv.fi/fi/ 
Pohjan kirkonkylä: Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys ry, Marianne Liitelä, 040 580 8755, marianne.l@hotmail.fi , https://www.pohjapojo.fi/ 
Uudenmaan Kylät ry: kyläasiamies Anu Nilsson, 050 524 9189, kylaasiamies@uudenmaankylat.fi www.uudenmaankylat.fi
SILMU-kylät: kyläneuvoja Li-Marie Santala, 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info, www.itukylat.fi

Tämän vuoden kisaan ilmoittautui kahdeksan kylää

Uudenmaan Vuoden Kylä 2022 -titteliä tavoittelee kahdeksan aktiivista kylää: Bromarv Raaseporista, Itäinen Jokipuisto Sipoosta, Kimonkylä Lapinjärveltä, Pohjan kirkonkylä Raaseporista, Routio Lohjalta, Valkjärvi Nurmijärveltä, Valko Loviisasta ja Vihtijärvi Vihdistä. Alla esittelyt ehdokaskylistä. Voittajakylä julkistetaan 7.12.2021.

Tämän vuoden hakuaika oli 8.10.–10.11. Voittajakylä esitellään Uudenmaan Kylien digilehdessä ja palkitaan kunniakirjalla. Voitto tuo mahtavan maineen lisäksi mahdollisuuden osallistua valtakunnalliseen Vuoden Kylä -kilpailuun. Aiempi osallistuminen ei ollut este osallistua uudestaan.

Palkittava kylä voi olla pieni tai suuri, ja valintaraati kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten kylän toiminnassa on otettu huomioon kestävä kehitys, miten on kehitetty yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista sekä miten kylä on onnistunut viestinnässä. Myös älykäs sopeutuminen, eli palveluiden ja toimintojen järjestäminen kylässä, on yksi valintakriteereistä. Korona-aika on rajoittanut rankasti toiminnan mahdollisuuksia myös kylätoiminnassa – kilpailuun voi osallistua matalalla kynnyksellä.

Valintaraatiin kuuluvat Uudenmaan Kylät ry:n kyläasiamies ja kaksi yhdistyksen hallituksen jäsentä, SILMU-kylät kyläneuvoja ja kaksi kyläjaoksen jäsentä sekä kaksi Uudenmaan liiton edustajaa. Kilpailun järjestävät yhteistyössä Uudenmaan Kylät ry ja SILMU-kylät.

Lisätietoja:
Uudenmaan Kylät ry:n kyläasiamies Anu Nilsson, 050 5249 189 tai kylaasiamies@uudenmaankylat.fi 
SILMU-kylät kyläneuvoja Li-Marie Santala, 040 158 8038 tai li-marie.santala@silmu.info

Kulloo on Uudenmaan Vuoden Kylä 2021

Uudenmaan Kylät ry:n ja SILMU-kylien Uudenmaan Vuoden Kylä 2021 -kilpailussa voittajaksi valikoitui tiukassa kisassa Kulloon kylä.

Kulloo on vanha ja perinteikäs n. 1100 asukaan kylä joka sijaitsee Porvoon länsipuolella, itäisellä Uudellamaalla. Elinvoimaisen kyläyhteisön taustalla on satavuotias kyläyhdistys, joka on uudistunut rohkeasti viime vuosina. Perinteinen ruotsinkielinen kotiseutuyhdistys on muutettu kaksikieliseksi kyläyhdistykseksi. Kyläläiset työskentelevät pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti yhteisöllisyyden parantamiseksi kyläohjelman avulla ja panostamalla kyläturvallisuuteen.

Kylä satsaa paljon myös palveluiden kehittämiseen ja tekee tiivistä yhteistyötä Porvoon kaupungin ja alueen yrittäjien kanssa. Kylässä on käytössä etuja antava Kullookortti, joka kannustaa käyttämään kylän yrittäjien palveluita.

Kylässä on kymmenkunta muuta yhdistystä ja yhteistyönä kylällä järjestetään paljon liikunta- ja kulttuuritapahtumia, mm. suosittu Pääsiäisnoitarieha. Lapset ja nuoret on otettu hyvin huomioon toimintaa suunniteltaessa.

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Linda Antell-Behm toteaa: ”Kylä on olemassa kaikille ja kaiken ikäisille yli kielirajojen. Olemme todellakin aktiivinen ja innovatiivinen kylä, jossa on hyvä elää ja olla!”

Korona-kevään aikana yhteisöllisyyden merkitys korostui entisestään. Satavuotias kyläyhdistys toteutti ensimmäiset etäkokouksensa ja haluaa myös viestinnällä lisätä kokonaisvaltaista yhteisöllisyyttä kylässä.

Uudenmaan Vuoden Kylä -kilpailun valintaraati kiinnitti erityisesti huomiota kylän viestintään. Kylälehti Byapressen, jonka ensimmäinen numero näki päivänvalon jo 1940-luvulla, sai kiitosta ja kylän verkkosivut ja sosiaalisen median käyttö todettiin esimerkilliseksi.

Valintaraati päätti myös antaa kunniamaininnan 100 asukkaan Antskogille Raaseporissa, joka on juuri tehnyt oman kyläsuunnitelman kylän kehittämiseksi. He tekevät mm. erityisen hyvää toimintaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Kuten he itsekin ovat todenneet, he tekevät niin pieneksi kyläksi valtavasti omin avuin.

Lisätietoja:

Kulloo: http://kullo-mickelsboleaf.nsu.webbhuset.fi/suomeksi/byagarden/ ja julkinen FB-ryhmä Kulloklockan-Kulloonkello
linkki Byapressen lehteen http://kullo-mickelsboleaf.nsu.webbhuset.fi/suomeksi/byapressen/

Antskog: www.antskoginkylaseura.com

Uudenmaan Kylät ry: kyläasiamies Anu Nilsson, 050 524 9189, kylaasiamies@uudenmaankylat.fi www.uudenmaankylat.fi

SILMU-kylät: kyläneuvoja Li-Marie Santala, 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info, www.itukylat.fi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kulloon oma kuvaus kylästä:

Vuoden kylä – Monipuolinen Kulloo

Kulloossa sekä maaseudun että kaupungin läheisyyden hyvät puolet yhdistyvät.

Kulloo sijaitsee maaseutumaisemassa, hieman yli 10 km länteen Porvoosta. Maantieteellinen sijainti n. 40 km Helsingistä on ideaali ja liikenneyhteydet sinne hyvät. Kulloo on perinteikäs kylä, joka on muodostunut usean kartanon maille. Kulloosta löytyy metsää, peltoa, merta, kallioita, soita, marjoja, sieniä, peuroja, hirviä, kettuja ja jopa villisikoja. Metsäpolkuja löytyy kuljettavaksi monipuolisesti.

Historia, nykyaika ja tulevaisuus yhdistyvät Kulloossa
Kulloon historia ulottuu pitkälle: alueelta on tehty runsaasti kivikautisia ja rauta- sekä pronssikautisia muinaismuistolöytöjä, esim. hautaröykkiöitä. Kulloon kartanosta löytyy historiallisia mainintoja jo keskiajalta. Tänä päivänä meillä Kulloossa on virkeä 100 vuotta vanha kyläyhdistys ja vielä vähän vanhempi kylätalo, jossa on toimintaa lähes jokaisena viikonpäivänä.

Kulloossa toimii useita ruokaravintoloita, joista saa lounasta ja ruokaa myös ilta-aikaan. Kylällä on mm. autokorjaamo, kampaamo, eläinlääkäri, hieroja, siivouspalvelu ja kiinteistönhuoltopalvelu. Se mitä omalta kylältä ei löydy, löytyy lähikaupungista. Julkiset kulkuyhteyden bussilla sekä Porvoo että Helsingin suuntaan ovat hyvät. Omalla autolla Porvooseen ajaa 15 minuutissa ja esim. Helsinkiin Itäkeskukseen 25 minuutissa.

Kyläyhdistys on juuri lanseerannut kylän oman Kullookortin, jolla tuetaan paikallista yrittämistä entistä enemmän.

Kaksi- ja monikielisyys on arkea Kulloossa
Kulloossa on sekä suomen- että ruotsinkielinen koulu. Kyläyhdistys järjestää lasten ja nuorten toimintaa molemmilla kielillä. Aiemmin ruotsinkielisen kylän nuorisoseuran sääntöjä muutettiin vuonna 2018 niin että yhdistyksestä tuli kaksikielinen kyläyhdistys. On tärkeää, että kylässä keskeisesti toimiva yhdistys on kaikkien yhteinen ja jokainen saa toimia omalla kielellään. Kylän tapahtumissa voi ruotsin ja suomen lisäksi kuulla mm. saksaa ja englantia. Kylän omalla keskustelupalstalla Facebookissa jutellaan niin ikään usealla kielellä.

Hyvät harrastusmahdollisuudet
Liikuntaa voi harrastaa monipuolisesti kylällä. Tällä hetkellä löytyy ainakin jooga-ryhmät, lasten pallokerho, miesten pallokerho, kuntojumppa, kuntonyrkkeily, folkjam sekä seniorijumppa-ryhmä.
Kulloosta löytyy kaksi urheilukenttää, talvella jäädytetään luistinrata, luonnossa voi harrastaa polkujuoksua, maastopyöräilyä, suunnistusta sekä retkeilyä. Alueelta löytyy myös venesatama, voi veneillä ja kalastaa. Kulloossa on myös oma metsästysseura sekä golfklubi.
Vapaaehtoisten kyläläisten järjestämää vuonna 2020: omenapuiden leikkauskurssi, joulukranssikurssi, tulossa myös puukkokurssi. Kyläyhdistys panostaa nuorisotoimintaan. Lapsille ja nuorille on järjestetty nuorisokerhoa myös tänä vuonna ja ehdimme jopa järjestää nuorten oman peli-illan ennen pandemian tuomaa alasajoa.

Haluamme puhaltaa yhteen hiileen
Kyläyhdistys haluaa kehittää yhdistysten välistä yhteistyötä. Kulloon kyläpäiviä on vietetty joka kesä vuodesta 2017 ja tapahtumaa järjestetään yhdessä kylän eri toimijoiden kanssa. Mukana on viime vuosina ollut Kyläraadin lisäksi paikalliset marttayhdistykset ja yritykset.

Käytössämme on myös kylän oma logo.

Kylän seuraintalo Byagården on sivistyskeskuksen lisäksi keskus harrastuksille, tapahtumille sekä kokoontumispaikka. Byagården on sekä kyläläisten käytössä että ulkopuolisille tarjottava juhla- ja tapahtuma paikka. Byagårdenin ylläpito on kyläyhdistyksen vastuulla ja talkoovoimin pidämme huolta talovanhuksestamme.

Kulloon oma kyläohjelma
Teemme kylälle omaa kyläohjelmaa. Kyläohjelman taustalla on ajatus vahvistaa Kulloon kylän identiteettiä yhteisen toiminnan avulla.

Tavoitteet: Tavoitteena on kehittää Kulloon kylää yhteisöllisesti monesta eri näkökulmasta niin, että kylä olisi tulevaisuudessakin vetovoimainen paikka asua ja toimia. Vetovoimaisuudella tarkoitetaan sekä kaunista luonnonympäristöä, kylämäistä rakennettua ympäristöä että ihmisten välistä aktiivista toimintaa.

Kyläohjelmatyön tarkoituksena on löytää ne asiat, joita kyläläiset pitävät tärkeinä ja joihin yhdessä tuumin halutaan ja voidaan vaikuttaa. Tärkeää on kartoittaa Kulloon voimavarat eli kaikki positiiviset ominaisuudet ja asiat, joiden kehittymiseen voidaan vaikuttaa. Toisaalta on syytä nähdä myös ne asiat, joiden parantaminen vaatii yhteistä panosta.  

Kehittämisen tärkeimpiä näkökulmia ovat turvallisuus, maankäyttö ja ympäristö, palvelut sekä kylän asukkaat ja yhteisöllisyys. Työryhmä on asettanut itselleen tehtäviä, joiden avulla on selvitetty Kulloon kylän nykytilannetta. Selvitettäviä asioita ovat olleet mm. kylällä toimivat yritykset ja työpaikka- ja palvelutarjonta, yhdistystoiminta, luontonähtävyydet ja tonttitarjonta sekä turvallisuuteen vaikuttavat asiat. Kulloon kylän vahvuudet, kuten kaksikielisyys, tapahtumat, kyläkoulu ja päiväkoti, aktiivinen yhdistystoiminta halutaan nähdä potentiaaleina, joita kyläohjelmalla tuetaan.

Kyläohjelman osana on järjestetty kyläkysely sekä turvallisuuskävely ja pohdittu syvällisesti kylämäisyyden olemusta ja merkitystä kylässämme. Millainen haluamme kylämme olevan 10 tai 100 vuoden kuluttua ja miten voimme siihen vaikuttaa, kysyimme kyläkyselyssä. Vastaajien mielestä kylä pysyisi aika samanlaisena, kylämäisenä, mutta meillä olisi kyläkauppa ja elinvoimainen, viihtyvä paikka asua. Puolet kyläkyselyn vastaajien mukaan (52 % ja yhteensä 54 vastausta) nykyinen kylähenki Kulloossa saa arvosanan 4, asteikolla 1-5.

Parasta on hyvä kylähenki
Naapuriapu toimii. Kylässä on innokasta ja osaavaa väkeä, joka lähtee mukaan tapahtumien järjestelyihin ja tuo oman osaamisensa yhteisten asioiden hoitoon.

Kyläyhdistyksen ja kyläohjelman työryhmän puolesta,

Lotta Krohn, Kaisa Hyyti ja Linda Antell-Behm