2021

Kulloo on Uudenmaan Vuoden Kylä 2021

Uudenmaan Kylät ry:n ja SILMU-kylien Uudenmaan Vuoden Kylä 2021 -kilpailussa voittajaksi valikoitui tiukassa kisassa Kulloon kylä.

Kulloo on vanha ja perinteikäs n. 1100 asukaan kylä joka sijaitsee Porvoon länsipuolella, itäisellä Uudellamaalla. Elinvoimaisen kyläyhteisön taustalla on satavuotias kyläyhdistys, joka on uudistunut rohkeasti viime vuosina. Perinteinen ruotsinkielinen kotiseutuyhdistys on muutettu kaksikieliseksi kyläyhdistykseksi. Kyläläiset työskentelevät pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti yhteisöllisyyden parantamiseksi kyläohjelman avulla ja panostamalla kyläturvallisuuteen.

Kylä satsaa paljon myös palveluiden kehittämiseen ja tekee tiivistä yhteistyötä Porvoon kaupungin ja alueen yrittäjien kanssa. Kylässä on käytössä etuja antava Kullookortti, joka kannustaa käyttämään kylän yrittäjien palveluita.

Kylässä on kymmenkunta muuta yhdistystä ja yhteistyönä kylällä järjestetään paljon liikunta- ja kulttuuritapahtumia, mm. suosittu Pääsiäisnoitarieha. Lapset ja nuoret on otettu hyvin huomioon toimintaa suunniteltaessa.

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Linda Antell-Behm toteaa: ”Kylä on olemassa kaikille ja kaiken ikäisille yli kielirajojen. Olemme todellakin aktiivinen ja innovatiivinen kylä, jossa on hyvä elää ja olla!”

Korona-kevään aikana yhteisöllisyyden merkitys korostui entisestään. Satavuotias kyläyhdistys toteutti ensimmäiset etäkokouksensa ja haluaa myös viestinnällä lisätä kokonaisvaltaista yhteisöllisyyttä kylässä.

Uudenmaan Vuoden Kylä -kilpailun valintaraati kiinnitti erityisesti huomiota kylän viestintään. Kylälehti Byapressen, jonka ensimmäinen numero näki päivänvalon jo 1940-luvulla, sai kiitosta ja kylän verkkosivut ja sosiaalisen median käyttö todettiin esimerkilliseksi.

Valintaraati päätti myös antaa kunniamaininnan 100 asukkaan Antskogille Raaseporissa, joka on juuri tehnyt oman kyläsuunnitelman kylän kehittämiseksi. He tekevät mm. erityisen hyvää toimintaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Kuten he itsekin ovat todenneet, he tekevät niin pieneksi kyläksi valtavasti omin avuin.

Lisätietoja:

Kulloo: http://kullo-mickelsboleaf.nsu.webbhuset.fi/suomeksi/byagarden/ ja julkinen FB-ryhmä Kulloklockan-Kulloonkello
linkki Byapressen lehteen http://kullo-mickelsboleaf.nsu.webbhuset.fi/suomeksi/byapressen/

Antskog: www.antskoginkylaseura.com

Uudenmaan Kylät ry: kyläasiamies Anu Nilsson, 050 524 9189, kylaasiamies@uudenmaankylat.fi www.uudenmaankylat.fi

SILMU-kylät: kyläneuvoja Li-Marie Santala, 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info, www.itukylat.fi

Kulloon oma kuvaus kylästä:

Vuoden kylä – Monipuolinen Kulloo

Kulloossa sekä maaseudun että kaupungin läheisyyden hyvät puolet yhdistyvät.

Kulloo sijaitsee maaseutumaisemassa, hieman yli 10 km länteen Porvoosta. Maantieteellinen sijainti n. 40 km Helsingistä on ideaali ja liikenneyhteydet sinne hyvät. Kulloo on perinteikäs kylä, joka on muodostunut usean kartanon maille. Kulloosta löytyy metsää, peltoa, merta, kallioita, soita, marjoja, sieniä, peuroja, hirviä, kettuja ja jopa villisikoja. Metsäpolkuja löytyy kuljettavaksi monipuolisesti.

Historia, nykyaika ja tulevaisuus yhdistyvät Kulloossa
Kulloon historia ulottuu pitkälle: alueelta on tehty runsaasti kivikautisia ja rauta- sekä pronssikautisia muinaismuistolöytöjä, esim. hautaröykkiöitä. Kulloon kartanosta löytyy historiallisia mainintoja jo keskiajalta. Tänä päivänä meillä Kulloossa on virkeä 100 vuotta vanha kyläyhdistys ja vielä vähän vanhempi kylätalo, jossa on toimintaa lähes jokaisena viikonpäivänä.

Kulloossa toimii useita ruokaravintoloita, joista saa lounasta ja ruokaa myös ilta-aikaan. Kylällä on mm. autokorjaamo, kampaamo, eläinlääkäri, hieroja, siivouspalvelu ja kiinteistönhuoltopalvelu. Se mitä omalta kylältä ei löydy, löytyy lähikaupungista. Julkiset kulkuyhteyden bussilla sekä Porvoo että Helsingin suuntaan ovat hyvät. Omalla autolla Porvooseen ajaa 15 minuutissa ja esim. Helsinkiin Itäkeskukseen 25 minuutissa.

Kyläyhdistys on juuri lanseerannut kylän oman Kullookortin, jolla tuetaan paikallista yrittämistä entistä enemmän.

Kaksi- ja monikielisyys on arkea Kulloossa
Kulloossa on sekä suomen- että ruotsinkielinen koulu. Kyläyhdistys järjestää lasten ja nuorten toimintaa molemmilla kielillä. Aiemmin ruotsinkielisen kylän nuorisoseuran sääntöjä muutettiin vuonna 2018 niin että yhdistyksestä tuli kaksikielinen kyläyhdistys. On tärkeää, että kylässä keskeisesti toimiva yhdistys on kaikkien yhteinen ja jokainen saa toimia omalla kielellään. Kylän tapahtumissa voi ruotsin ja suomen lisäksi kuulla mm. saksaa ja englantia. Kylän omalla keskustelupalstalla Facebookissa jutellaan niin ikään usealla kielellä.

Hyvät harrastusmahdollisuudet
Liikuntaa voi harrastaa monipuolisesti kylällä. Tällä hetkellä löytyy ainakin jooga-ryhmät, lasten pallokerho, miesten pallokerho, kuntojumppa, kuntonyrkkeily, folkjam sekä seniorijumppa-ryhmä.
Kulloosta löytyy kaksi urheilukenttää, talvella jäädytetään luistinrata, luonnossa voi harrastaa polkujuoksua, maastopyöräilyä, suunnistusta sekä retkeilyä. Alueelta löytyy myös venesatama, voi veneillä ja kalastaa. Kulloossa on myös oma metsästysseura sekä golfklubi.
Vapaaehtoisten kyläläisten järjestämää vuonna 2020: omenapuiden leikkauskurssi, joulukranssikurssi, tulossa myös puukkokurssi. Kyläyhdistys panostaa nuorisotoimintaan. Lapsille ja nuorille on järjestetty nuorisokerhoa myös tänä vuonna ja ehdimme jopa järjestää nuorten oman peli-illan ennen pandemian tuomaa alasajoa.

Haluamme puhaltaa yhteen hiileen
Kyläyhdistys haluaa kehittää yhdistysten välistä yhteistyötä. Kulloon kyläpäiviä on vietetty joka kesä vuodesta 2017 ja tapahtumaa järjestetään yhdessä kylän eri toimijoiden kanssa. Mukana on viime vuosina ollut Kyläraadin lisäksi paikalliset marttayhdistykset ja yritykset.

Käytössämme on myös kylän oma logo.

Kylän seuraintalo Byagården on sivistyskeskuksen lisäksi keskus harrastuksille, tapahtumille sekä kokoontumispaikka. Byagården on sekä kyläläisten käytössä että ulkopuolisille tarjottava juhla- ja tapahtuma paikka. Byagårdenin ylläpito on kyläyhdistyksen vastuulla ja talkoovoimin pidämme huolta talovanhuksestamme.

Kulloon oma kyläohjelma
Teemme kylälle omaa kyläohjelmaa. Kyläohjelman taustalla on ajatus vahvistaa Kulloon kylän identiteettiä yhteisen toiminnan avulla.

Tavoitteet: Tavoitteena on kehittää Kulloon kylää yhteisöllisesti monesta eri näkökulmasta niin, että kylä olisi tulevaisuudessakin vetovoimainen paikka asua ja toimia. Vetovoimaisuudella tarkoitetaan sekä kaunista luonnonympäristöä, kylämäistä rakennettua ympäristöä että ihmisten välistä aktiivista toimintaa.

Kyläohjelmatyön tarkoituksena on löytää ne asiat, joita kyläläiset pitävät tärkeinä ja joihin yhdessä tuumin halutaan ja voidaan vaikuttaa. Tärkeää on kartoittaa Kulloon voimavarat eli kaikki positiiviset ominaisuudet ja asiat, joiden kehittymiseen voidaan vaikuttaa. Toisaalta on syytä nähdä myös ne asiat, joiden parantaminen vaatii yhteistä panosta.  

Kehittämisen tärkeimpiä näkökulmia ovat turvallisuus, maankäyttö ja ympäristö, palvelut sekä kylän asukkaat ja yhteisöllisyys. Työryhmä on asettanut itselleen tehtäviä, joiden avulla on selvitetty Kulloon kylän nykytilannetta. Selvitettäviä asioita ovat olleet mm. kylällä toimivat yritykset ja työpaikka- ja palvelutarjonta, yhdistystoiminta, luontonähtävyydet ja tonttitarjonta sekä turvallisuuteen vaikuttavat asiat. Kulloon kylän vahvuudet, kuten kaksikielisyys, tapahtumat, kyläkoulu ja päiväkoti, aktiivinen yhdistystoiminta halutaan nähdä potentiaaleina, joita kyläohjelmalla tuetaan.

Kyläohjelman osana on järjestetty kyläkysely sekä turvallisuuskävely ja pohdittu syvällisesti kylämäisyyden olemusta ja merkitystä kylässämme. Millainen haluamme kylämme olevan 10 tai 100 vuoden kuluttua ja miten voimme siihen vaikuttaa, kysyimme kyläkyselyssä. Vastaajien mielestä kylä pysyisi aika samanlaisena, kylämäisenä, mutta meillä olisi kyläkauppa ja elinvoimainen, viihtyvä paikka asua. Puolet kyläkyselyn vastaajien mukaan (52 % ja yhteensä 54 vastausta) nykyinen kylähenki Kulloossa saa arvosanan 4, asteikolla 1-5.

Parasta on hyvä kylähenki
Naapuriapu toimii. Kylässä on innokasta ja osaavaa väkeä, joka lähtee mukaan tapahtumien järjestelyihin ja tuo oman osaamisensa yhteisten asioiden hoitoon.

Kyläyhdistyksen ja kyläohjelman työryhmän puolesta,

Lotta Krohn, Kaisa Hyyti ja Linda Antell-Behm