Årets nyländska by

Pellinge är Årets nyländska by 2023

– hedersomnämnande till Bredviken i Esbo

Vinnaren i tävlingen Årets nyländska by är Pellinge från Borgå i östra Nyland.

Aktiva öbor och entreprenörskap är öns livsnerv

Pellinge är en ögrupp med 250 invånare i Borgå skärgård. Befolkningen på öarna blir mångfaldig via fritidsboende för det finns över 1800 sommarstugor och ett tillägg till befolkningen är också de 17 000 turister som besöker Pellinge skärgård. Pellinge är en aktiv “by” med ett stort antal företag i förhållande till antalet invånare. Det finns många aktiviteter och evenemang på ön under hela året. Föreningsverksamheten är aktiv och samverkan mellan olika aktörer spelar en nyckelroll.

Med öbornas egna ord: ”Att bli utsedd till årets nyländska by är en fin eloge för allt det arbete som görs och har gjorts på Pellinge. Som pellingebor har vi den fina möjligheten att vara aktiva och få förverkliga våra idéer och prova oss fram på vad som passar oss. Det finns en plats för alla och därför kommer mycket utveckling inifrån. Skärgården och avståndet till Borgå sätter och har alltid satt sin prägel på livet här.

Pellinge är som en liten bäck, i ständig rörelse och där det blir stopp söker bäcken en ny fåra att rinna i och komma vidare men är ändå likväl samma bäck. Idag är Pellinge en kombination av traditionella näringar och moderna företag, gamla anor och nyskapade traditioner. En aktiv skärgårdsby som är bobar året om.”

Bredviken fick ett hedersomnämnande

Juryn beslutade också att ge ett hedersomnämnande. Det beviljades till Bredviken, en stadsdel i Esbo, med cirka 3800 invånare. Enligt juryn underhålls och utvecklas Bredviken målmedvetet och hembygdens anda vårdas, verksamheten är riklig och mångsidig och kommunikationen sköts väl.

I tävlingsansökan står det: “Bredviken har genomgått en stor förvandling från medeltida fiskeläge till ett industriområde på Alberga gård, en villakoloni och vidare in i ett frontmannahusområde. Under de senaste åren har Otnäs området varit den drivande kraften bakom förändringen, med robotar som surrar på gatorna. Bredviken är också ett hem för människor från allt fler kulturer. Laajalahti ry har försökt vara delaktig i förändringarna och aktivt stödja alla invånare under de senaste 72 åren.”

Urvalsjuryn var glad över att det fanns så många olika kandidater – skärgården, den mer urbana miljön och de traditionella byarna var representerade och juryn blev också imponerad av hur alla gör ett enormt arbete, oavsett storlek och läge, för att hjälpa invånarna och ser till att området utvecklas.

Tävlingen Årets nyländska by arrangeras av Nylands Byar rf och SILMU-byar.

Tilläggsinformation:
Pellinge: https://visitpellinge.fi/fi/ och https://pellinki365.fi/
Bredviken: https://www.laajalahtiry.fi

Nu söks Årets nyländska by 2023

Nylands Byar r.f. och SILMU-byar letar tillsammans efter en aktiv och planmässigt fungerande by för år 2023 från Nyland. Med valet av Årets by vill vi lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet samt öka kännedomen om byaverksamheten och dela med oss goda exempel på hur man i byarna kan utveckla och verkställa saker.

Byn som vinner presenteras i Nylands Byars digitala tidning och belönas med ett diplom. Segern för med sig ära och berömmelse samt en möjlighet att delta i den landsomfattande tävlingen Årets by.

Ansökningstiden till Årets by 2023 är 29.9.–13.11.2022. Fyll i blanketten härunder och skicka eventuella bilagor per e-post till verksamhetsledaren/byarådgivaren senast 13.11.2022. Alla byar i området kan delta och förslaget kan göras av en förening eller ett annat samfund som verkar i byn.

Byn kan vara liten eller stor. Tävlingsjuryn fäster speciell vikt i hur man i byn har beaktat hållbar utveckling i verksamheten, hur man har utvecklat gemenskapen och nätverken samt hur byn har lyckats i sin kommunikation. Ett valkriterium är också smart anpassning av hur service och aktiviteter ordnas i byn.

Till tävlingsjuryn hör Nylands Byar r.f.:s verksamhetsledare och två av föreningens styrelsemedlemmar samt SILMU-byars byarådgivare och två sektionsmedlemmar.

Mera information ges av:
Nylands Byar r.f.:s verksamhetsledare Anu Nilsson 050 5249 189 eller anu.nilsson@uudenmaankylat.fi 
SILMU-Byars byarådgivare Li-Marie Santala 040 158 8038 eller li-marie.santala@silmu.info

Den svenskspråkiga ansökningsblanketten finns här.

Årets nyländska by 2022

Med Årets nyländska by vill vi lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet, göra byaverksamheten mer känd och dela med andra goda exempel på hur byn kan utveckla och göra saker.

Att välja Årets nyländska by 2022 var inte en enkel uppgift, eftersom alla deltagande byarna hade verksamhet som var värt att belönas. Utöver vinnarbyn Bromarv och Pojo kyrkoby som fick hedersomnämnande, vill vi lyfta fram andra deltagarbyars berättelser som inspiration för aktiva och invånare.

Presentation: Valkjärvi

Byn Valkjärvi som är belägen i Nurmijärvi har ungefär 900 invånare. Sommarstugefolket ökar befolkningsmängden under sommarmånaderna. Den jämnt hundra år nygamla skolan är byns hjärta.

I byn fungerar förutom byaföreningen också bland annat Pro Valkjärvi: Nurmijärven Valkjärven suojeluyhdistys. Föreningens strävar efter att förbättra vattenkvalitén, befrämja naturskydd och rekreationsmöjligheterna inom sjöområdet.

Elevernas föräldrar har bildat en föräldraförening som samlar in medel för bland annat lägerskolor, vårutfärder samt idrottsredskap och andra saker. Föreningen jobbar i nära samarbete med lärarna och ordnar årligen olika byaevenemang.

Den gamla skolan i Valkjärvi förstördes i en brand i oktober 2019. Byaföreningen och föräldraföreningen strävade målmedvetet efter att få en ny skola och den nya skolan öppnade sina dörrar i januari 2021.

Läs mera om Valkjärvi här: https://www.valkjarvenkyla.fi

Presentation: Routio

Routio by är belägen cirka 3 kilometer norrut från Lojo centrum. Byn har ungefär 3000 invånare.

Traditionella evenemang är Routiodagen samt höstmarknaden. Man kan bland annat hyra roddbåt vid simstranden som gränsar till Lojosjön. Under sommartiden kan man också delta i grillkvällar. I byn har man seriöst börjat utrota de spanska ”mördarsniglarna”.

Läs mera on Routio här: https://www.routioseura.fi

Presentation: Kimoböle – Kimonkylä

Kimoböle är beläget i Östra Nyland i den nordöstra vrån av Lappböle. Byn har ungefär 150 invånare.

Ungdomsföreningshuset mitt i byn är hjärtat för all verksamhet. Det är meningen att huset också i framtiden ska bevaras som en mötesplats och som utrymme för olika slags verksamhet i byn. Ungdomsföreningsverksamheten har en 140-årig tradition inom byn och i början av april firades undomsföreningen Nuorisoseura Valonsäde sitt 120-årsjubileum.

Under den senaste tiden har också unga företagare etablerat sig i byn och med dem ny slags verksamhet. Grannhjälpen i byn lär ska vara av den bästa arten.

Bekanta dig med Kimoböle här: https://www.kimonkyla.fi

Presentation: Östanåparken – Itäinen Jokipuisto

Östanåparken är ett bostadsområde i Sibbo med ca 450 invånare. Den är belägen i den historiska miljön på Nickby gamla sjukhusområde. Efter att sjukhuset hade slutat sin verksamhet år 1999, började man planera området till ett bostadsområde. De första objekten blev färdiga år 2002.

Jokipuisto-seura ry som är bildad för invånarförenings bruk, främjar områdets gemenskap, bosättningsområdets trivsel, landskaps- och kulturarv och samfundets växelverkan genom att ordna olika evenemang och verksamheter. Ett av de mest betydande evenemangen är sommarfesten Terapidagarna. Föreningen gör även aktivt samarbete med Sibbo kommun.

Läs mer om Östanåparken: http://www.04110.fi

Bromarv är årets Nyländska by 2022

Bromarv från Raseborg i Västra Nyland utsågs till vinnare i tävlingen om titeln årets Nyländska by 2022.

Bromarv, som vann den tajta kampen, är en by med över 400 invånare vars service och image har utvecklats väldigt mycket på bara några år. Det största projektet på årtionden har varit byggandet av ett nytt hamnområde som stod klart 2019. Hamn- och marknadsområdet som ägs av byarådet kommer också att ha solpaneler som energikällor i framtiden.

Byborna gör en hel del frivilligt arbete för att utveckla sin by. Bromarv värderar samarbete och byn har ett aktivt och mångsidigt föreningsliv. En stor del av fritidsaktiviteterna upprätthålls av föreningar.
” Vi samarbetar, vi drar åt samma håll, oavsett om det är bybor, företag, grannar eller skolbarn”, står det i byns tävlingsansökan.

Byns framtid görs i samarbete på ett systematiskt sätt

Byarådet och dess ideella företag Ab MyBromarv Oy, som grundades förra året, arbetar systematiskt med andra aktörer för att utveckla byn. Syftet är att framtiden på ett sådant sätt att byn är attraktiv för barnfamiljer, skolans framtid tryggas och byggandet av nya bostäder kan påbörjas. Nya familjer har redan flyttat till byn och antalet elever i skolan har ökat.

Byn satsar på utveckling och marknadsföring av tjänster och samarbetet med Raseborg är intensivt. Utvecklingsarbetet för att öka turismen och stugtjänsterna kommer också att medföra service, arbetsplatser och möjlighet att bedriva affärsverksamhet för de fast bosatta i byn.

Livskraft från lokal mat och turism

Bromarvs befolkning växer mer än sjufaldigt på sommaren. Byn är också ett populärt utflyktsmål under veckosluten året runt, och besökare besöker byn långväga ifrån. Bromarv planerar till exempel en fartygsled till Kimitoön och en friluftsled som lämpar sig för stavgång och ridning.

Bromarv investerar i närmat. Bromarvs fiskarkultur har en lång tradition, och professionella fiskare och andra producenter fortsätter att leverera lokalt producerad mat till sommarmarknader och restauranger.

Pojo kyrkoby fick hedersomnämnande

Juryn beslöt också att ge ett hedersomnämnande som tilldelades Pojo kyrkoby i Raseborg. Byaföreningen har exemplariskt tagit ansvaret för bybornas välbefinnande och utvecklingen av byn efter kommunsammanslagningen. Juryn uppskattade också det faktum att byn har byggt upp en positiv atmosfär av tvåspråkighet och ett gott samarbete med staden. Text från ansökningsblanketten: “Det finns ingen anledning att nöja sig med saker – vi definiera våra mål och går beslutsamt framåt.”

Juryn för tävlingen var enig om att alla de åtta kandidaterna i år skulle ha varit värda att bli premierade.
“Att välja ut den bästa byn var svårt eftersom alla har verksamhet som är värd att belönas”, säger Ossi Savolainen, landskapsdirektör i Nyland.
Till juryn hörde representanter från Nylands förbund, Nylands Byar rf och SILMU byar. Tävlingen årets Nyländska by arrangeras av Nylands Byar rf och SILMU byar tillsammans.

Tilläggsinformation:

Bromarv: Heidi Lindholm, 0400 198 588, info@bromarv.fi , http://www.bromarv.fi/
Pojo kyrkoby: Pojo kyrkoby byförening, Marianne Liitelä, 040 580 8755, marianne.l@hotmail.fi , https://www.pohjapojo.fi/

Nylands Byar rf: byaombud Anu Nilsson (på finska), 050 524 9189, kylaasiamies@uudenmaankylat.fi https://www.uudenmaankylat.fi/sv/
SILMU-byar: byarådgivare Li-Marie Santala, 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info, https://www.itukylat.fi/sv/

Detta år anmälde sig åtta byar till tävlingen

Åtta aktiva byar siktar på Årets Nyländska By 2022 titel: Bromarv från Raseborg, Kimoböle från Lappträsk, Pojo Kyrkoby från Raseborg, Routio från Lojo, Valkjärvi från Nurmijärvi, Valkom från Lovisa, Vihtijärvi från Vichtis och Östanåparken från Sibbo. Här under presenteras kandidatbyarna. Vinnarbyn offentliggörs i december.

Ansökningstiden för i år var 8.10. – 10.11.2021. Vinnarbyn presenteras i tidningen Nylands Byar och belönas med ett diplom. Segern hämtar förutom den storartade berömmelsen också möjligheten att delta i den landsomfattande Årets By tävlingen. Man kan delta i tävlingen fastän man har deltagit i den tidigare år.

Den belönade byn kan vara liten eller stor, och juryn uppmärksammar speciellt hur man beaktat hållbar utveckling i verksamheten, hur man utvecklat gemenskapen och nätverksbildningen samt hur byn har lyckats med kommunikationen. Även smart anpassning, d.v.s. hur service och aktiviteter är ordnade i byn, är en av valkriterierna. Tiden under coronan har starkt begränsat verksamhetens möjligheter även i byaverksamheten – man kan delta i tävlingen med låg tröskel.

Till juryn hör Nylands Byar r.f.:s byaombud och två av föreningens styrelsemedlemmar, SILMU-byars byarådgivare och två av byasektionens medlemmar samt två representanter från Nylands förbund. Tävlingen ordnas i samarbete av Nylands Byar r.f. och SILMU-byar.

Tilläggsinformation:
Nylands Byar r.f. byaombud Anu Nilsson, 050 5249 189 eller kylaasiamies@uudenmaankylat.fi
SILMU_byar byarådgivare Li-Marie Santala, 040 158 8038 eller li-marie.santala@silmu.info

Kullo är Årets Nyländska By 2021

I det svåra valet bland verkligt fina byar i tävlingen om titeln Årets Nyländska By 2021, utsåg Nylands Byar rf och SILMU-byar byn Kullo till vinnare.

Kullo är en gammal och traditionell by med cirka 1 100 invånare som ligger väster om Borgå, i östliga Nyland. Det livskraftiga byasamhället backas upp av en 100-årig förening som djärvt har förnyats under de senaste åren. Den traditionella svenskspråkiga hembygdsföreningen har förvandlats till en tvåspråkig byaförening. Byborna arbetar långsiktigt och systematiskt för att förbättra gemenskapen med hjälp av byaprogrammet och genom att satsa på tryggheten i byn.

Byn gör också en stor insats med att utveckla servicen och samarbetar mycket med Borgå stad och företagarna i området. Byn har ett förmånskort, Kullokortet, som uppmuntrar att använda den service som kan fås av företagen i byn.

Det finn också ett tiotal andra föreningar i byn som i samarbete arrangerar flera idrotts- och kulturevenemang,  bl. a. den populära Påskhäxsamlingen. Barn och unga har tagits väl i beaktande när man har planerat verksamheten.

Byaföreningens ordförande Linda Antell-Behm konstaterar: ”Byn finns till för alla, i alla åldrar och över språkgränserna. Vi är verkligen en aktiv och innovativ by där det är bra att leva och bo!”

Under Corona-våren ökade vikten av gemenskapen ännu mer. Den hundraåriga byaföreningen förvekligade sina första möten på distans och vill också via kommunikation öka på gemenskapen i byn. Tidningen Byapressen, som såg dagens ljus redan på 1940-talet, fick ett stort tack. Juryn konstaterade också att byns hemsida och användandet av sociala medier har skötts exemplariskt.

Juryn bestämde också att ge ett hedersomnämnande till Antskog i Raseborg, en by med 100 invånare, som helt nyss har gjort upp en egen byaplan för att kunna utveckla byn systematiskt. Byn gör bl. a. speciellt bra arbete för att bevara naturens mångfald. Som de själva har konstaterat, de gör väldigt mycket på egen hand fastän byn är liten.

Tilläggsinformation:

Kullo: http://kullo-mickelsboleaf.nsu.webbhuset.fi/svenska/framsida/ och FB-gruppen Kulloklockan-Kulloonkello
länk till tidningen Byapressen  http://kullo-mickelsboleaf.nsu.webbhuset.fi/svenska/byapressen/

Antskog: www.antskoginkylaseura.com

Nylands Byar rf: byaombud Anu Nilsson (på finska), 050 524 9189, kylaasiamies@uudenmaankylat.fi https://www.uudenmaankylat.fi/sv/

SILMU-byar: byarådgivare Li-Marie Santala, 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info, https://www.itukylat.fi/sv/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kullos egen beskrivning av byn:

Årets by – Mångsidiga Kullo

I Kullo kombineras de goda sidorna från både landsbygd och närheten till staden.

Kulloo är beläget i landsbygden, drygt 10 km väster om Borgå. Geografiska läget är ca 40 km från
Helsingfors vilket är idealiskt och transportförbindelserna är bra. Kullo är en traditionell by som har
uppstått av flera herrgårdars områden. I Kullo finns det skog, fält, hav, klippor, träsk, bär, svamp, rådjur, älg, rävar och till och med vildsvin. Man kan använda sig av skogsstigarna i byn på många sätt.

Historia, nutid och framtid förenas i Kullo
Kullos historia går långt tillbaka: ett stort antal stenålders- och järn- och bronsåldersfynd har gjorts, t.ex.
gravplatser. Kullo Gård har historiska omnämnanden redan från medelåldern. Idag har vi i Kullo en pigg
100-årig byaförening och ett ännu lite äldre föreningshus med aktiviteter nästan alla dagar i veckan.

Det finns flera matrestauranger i Kullo, där det serveras lunch och mat också på kvällen. Byn har bland
annat bilverkstad, frisersalong, veterinär, massör, städservice och fastighetsunderhållsservice. Det du inte
hittar i byn finns i närbelägna städer. Kollektivtrafikens förbindelser med buss till både Borgå och Helsingfors är bra. Du kan köra egen bil till Borgå på 15 minuter och t.ex. Östra centrum i Helsingfors på 25 minuter.

Byaföreningen har nyss lanserat byns egna Kullokort, med vilket man stöder lokala företag ännu mer.

Två- och mångspråkighet är vardag i Kullo
Kulloo har både en finsk- och en svenskspråkig skola. Byaföreningen anordnar aktiviteter för barn och
ungdomar på båda språken. År 2018 ändrades reglerna för den svenskspråkiga allmogeföreningen, så att
föreningen blev en tvåspråkig byaförening. Det är viktigt att föreningen, som är central i byn, delas av alla
och alla får verka på sitt eget språk. Förutom svenska och finska kan du även höra tyska och engelska vid
byaevenemangen. I byns eget forum på Facebook kommunicerar vi också på flera språk.

Fina möjligheter för hobbyverksamhet
Motion kan avnjutas i form av en mängd olika aktiviteter i byn. För närvarande finns det åtminstone
yogagrupper, en bollklubb för barn, en herrbollsklubb, fitnessboxning, Folkjam och en grupp för
seniorgymnastik. Det finns två idrottsplaner i Kullo och en isrink på vintern. Trail-running, mountainbiking,
orientering och vandring kan avnjutas i naturen. Här finns även en småbåtshamn, båtliv och fiske. Kullo har också en egen jaktförening och en golfklubb.

Följande evenemang organiserades av frivilliga bybor 2020: kurs i att skära äppelträd, julkranskurs och ännu på kommande kurs i knivtillverkning. Byaföreningen satsar på ungdomsverksamhet. En ungdomsklubb har också anordnats för barn och ungdomar i år, och vi hann till och med organisera ungdomarnas egen spelkväll innan pandemin drog ner verksamheten.

Vi vill samarbeta
Byaföreningen vill utveckla samarbetet mellan föreningarna. Byadagen i Kullo har firats varje sommar
sedan 2017 och evenemanget anordnas tillsammans med olika aktörer i byn. Under de senaste åren har
förutom Byarådet också lokala Marthaföreningar och företag deltagit.

Byn har också en egen logotyp.

Förutom bildningscentret är också Byagården ett centrum för hobbyer, evenemang och en mötesplats.
Byagården är en plats för fester och evenemang både för byborna och för utomstående. Underhållet av
Byagården är byaförenings ansvar, och vi tar hand om vårt gamla hus med talkokrafter.

Kullos egna byaprogram
Vi gör ett eget byaprogram för byn. Bakom idén till programmet finns tanken om att stärka byns identitet
med hjälp av gemensam verksamhet.

Mål: Målet är att utveckla gemenskapen i byn Kullo ur många olika perspektiv, så att byn även i framtiden
kommer att vara en attraktiv plats att bo och verka på. Med attraktiv avser vi både en vacker naturmiljö, en byliknande byggd miljö och aktiviteter människor emellan.

Syftet med byaprogrammet är att hitta de saker som byborna anser vara viktiga och som de tillsammans vill och kan påverka. Det är viktigt att kartlägga Kullos resurser, dvs, alla positiva egenskaper och saker som kan utvecklas. Å andra sidan är det också värt att beakta de saker som kräver gemensamma krafter för att förbättra dem.

De viktigaste aspekterna av utvecklingen är trygghet, markanvändning och miljö, tjänster, samt invånarna i byn och gemenskapen. Arbetsgruppen har utfört olika uppgifter för att klargöra den nuvarande situationen i byn Kullo. Frågor som gruppen har utrett är bland annat företag som är verksamma i byn, arbetsplats- och serviceutbud, föreningsverksamhet, naturintressen och tomterbjudanden samt frågor som påverkar tryggheten. Byns styrkor, som tvåspråkighet, evenemang, byskolan och dagis samt ett aktivt föreningsliv, vill vi se som möjligheter som byaprogrammet kan stöda.

Som en del av byaprogrammet har vi gjort en enkät samt organiserat en trygghetsvandring. Vi har också
diskuterat innebörden av definitionen ”byaktig” på djupet. Hurudan vill vi att vår by ska vara om 10 eller
100 år och hur kan vi påverka saken, frågade vi i enkäten. Enligt dem som svarade, skulle byn förbli ganska lika, byaktig, men vi skulle ha en bybutik och en levande, trivsam plats att bo på. Enligt hälften av de som svarat på byns undersökning (52 % av totalt 54 svar) får den nuvarande byandan i Kullo vitsordet 4, på en skala från 1-5.

Det bästa är den goda byandan
Hjälpen fungerar i byn. Det finns intresserade och kunniga bybor, som hjälper till att ordna evenemang. Alla får delta i att sköta byns gemensamma uppgifter på sitt egna kunskapsområde.

För byaföreningens och för arbetsgruppen för byaprogrammets del:
Lotta Krohn, Kaisa Hyyti och Linda Antell-Behm