Årets Nyländska By

Med Årets Nyländska By vill vi lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet, göra byaverksamheten mer känd och dela med andra goda exempel på hur byn kan utveckla och göra saker.

Ansökan för år 2022 är öppen

Ansökan för i år är öppen 8.10. – 10.11.2021. Vinnarbyn presenteras i tidningen Nylands Byar och belönas med ett diplom. Segern hämtar förutom den storartade berömmelsen också möjligheten att delta i den landsomfattande Årets By tävlingen.

Här hittar du länken till ansökan.

Den belönade byn kan vara liten eller stor, och valrådet uppmärksammar speciellt hur man beaktat hållbar utveckling i verksamheten, hur man utvecklat gemenskapen och nätverksbildningen samt hur byn har lyckats med kommunikationen. Även smart anpassning, d.v.s. hur service och aktiviteter är ordnade i byn, är en av valkriterierna.

Tävlingen är öppen för alla byar i området, och ansökan kan göras av en förening eller ett samfund i byn. Tävlingens kandidatbyar publiceras 15.11., och byn som vinner belönas i december.

Till valrådet hör Nylands Byar r.f.:s byaombud och två av föreningens styrelsemedlemmar, SILMU-byars byarådgivare och två av byasektionens medlemmar samt två representanter från Nylands förbund. Tävlingen ordnas i samarbete av Nylands Byar r.f. och SILMU-byar.

Tilläggsinformation:
Nylands Byar r.f. byaombud Anu Nilsson, 050 5249 189 eller kylaasiamies@uudenmaankylat.fi
SILMU_byar byarådgivare Li-Marie Santala, 040 158 8038 eller li-marie.santala@silmu.info

Kullo är Årets Nyländska By 2021

I det svåra valet bland verkligt fina byar i tävlingen om titeln Årets Nyländska By 2021, utsåg Nylands Byar rf och SILMU-byar byn Kullo till vinnare.

Kullo är en gammal och traditionell by med cirka 1 100 invånare som ligger väster om Borgå, i östliga Nyland. Det livskraftiga byasamhället backas upp av en 100-årig förening som djärvt har förnyats under de senaste åren. Den traditionella svenskspråkiga hembygdsföreningen har förvandlats till en tvåspråkig byaförening. Byborna arbetar långsiktigt och systematiskt för att förbättra gemenskapen med hjälp av byaprogrammet och genom att satsa på tryggheten i byn.

Byn gör också en stor insats med att utveckla servicen och samarbetar mycket med Borgå stad och företagarna i området. Byn har ett förmånskort, Kullokortet, som uppmuntrar att använda den service som kan fås av företagen i byn.

Det finn också ett tiotal andra föreningar i byn som i samarbete arrangerar flera idrotts- och kulturevenemang,  bl. a. den populära Påskhäxsamlingen. Barn och unga har tagits väl i beaktande när man har planerat verksamheten.

Byaföreningens ordförande Linda Antell-Behm konstaterar: ”Byn finns till för alla, i alla åldrar och över språkgränserna. Vi är verkligen en aktiv och innovativ by där det är bra att leva och bo!”

Under Corona-våren ökade vikten av gemenskapen ännu mer. Den hundraåriga byaföreningen förvekligade sina första möten på distans och vill också via kommunikation öka på gemenskapen i byn. Tidningen Byapressen, som såg dagens ljus redan på 1940-talet, fick ett stort tack. Juryn konstaterade också att byns hemsida och användandet av sociala medier har skötts exemplariskt.

Juryn bestämde också att ge ett hedersomnämnande till Antskog i Raseborg, en by med 100 invånare, som helt nyss har gjort upp en egen byaplan för att kunna utveckla byn systematiskt. Byn gör bl. a. speciellt bra arbete för att bevara naturens mångfald. Som de själva har konstaterat, de gör väldigt mycket på egen hand fastän byn är liten.

Tilläggsinformation:

Kullo: http://kullo-mickelsboleaf.nsu.webbhuset.fi/svenska/framsida/ och FB-gruppen Kulloklockan-Kulloonkello
länk till tidningen Byapressen  http://kullo-mickelsboleaf.nsu.webbhuset.fi/svenska/byapressen/

Antskog: www.antskoginkylaseura.com

Nylands Byar rf: byaombud Anu Nilsson (på finska), 050 524 9189, kylaasiamies@uudenmaankylat.fi https://www.uudenmaankylat.fi/sv/

SILMU-byar: byarådgivare Li-Marie Santala, 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info, https://www.itukylat.fi/sv/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kullos egen beskrivning av byn:

Årets by – Mångsidiga Kullo

I Kullo kombineras de goda sidorna från både landsbygd och närheten till staden.

Kulloo är beläget i landsbygden, drygt 10 km väster om Borgå. Geografiska läget är ca 40 km från
Helsingfors vilket är idealiskt och transportförbindelserna är bra. Kullo är en traditionell by som har
uppstått av flera herrgårdars områden. I Kullo finns det skog, fält, hav, klippor, träsk, bär, svamp, rådjur, älg, rävar och till och med vildsvin. Man kan använda sig av skogsstigarna i byn på många sätt.

Historia, nutid och framtid förenas i Kullo
Kullos historia går långt tillbaka: ett stort antal stenålders- och järn- och bronsåldersfynd har gjorts, t.ex.
gravplatser. Kullo Gård har historiska omnämnanden redan från medelåldern. Idag har vi i Kullo en pigg
100-årig byaförening och ett ännu lite äldre föreningshus med aktiviteter nästan alla dagar i veckan.

Det finns flera matrestauranger i Kullo, där det serveras lunch och mat också på kvällen. Byn har bland
annat bilverkstad, frisersalong, veterinär, massör, städservice och fastighetsunderhållsservice. Det du inte
hittar i byn finns i närbelägna städer. Kollektivtrafikens förbindelser med buss till både Borgå och Helsingfors är bra. Du kan köra egen bil till Borgå på 15 minuter och t.ex. Östra centrum i Helsingfors på 25 minuter.

Byaföreningen har nyss lanserat byns egna Kullokort, med vilket man stöder lokala företag ännu mer.

Två- och mångspråkighet är vardag i Kullo
Kulloo har både en finsk- och en svenskspråkig skola. Byaföreningen anordnar aktiviteter för barn och
ungdomar på båda språken. År 2018 ändrades reglerna för den svenskspråkiga allmogeföreningen, så att
föreningen blev en tvåspråkig byaförening. Det är viktigt att föreningen, som är central i byn, delas av alla
och alla får verka på sitt eget språk. Förutom svenska och finska kan du även höra tyska och engelska vid
byaevenemangen. I byns eget forum på Facebook kommunicerar vi också på flera språk.

Fina möjligheter för hobbyverksamhet
Motion kan avnjutas i form av en mängd olika aktiviteter i byn. För närvarande finns det åtminstone
yogagrupper, en bollklubb för barn, en herrbollsklubb, fitnessboxning, Folkjam och en grupp för
seniorgymnastik. Det finns två idrottsplaner i Kullo och en isrink på vintern. Trail-running, mountainbiking,
orientering och vandring kan avnjutas i naturen. Här finns även en småbåtshamn, båtliv och fiske. Kullo har också en egen jaktförening och en golfklubb.

Följande evenemang organiserades av frivilliga bybor 2020: kurs i att skära äppelträd, julkranskurs och ännu på kommande kurs i knivtillverkning. Byaföreningen satsar på ungdomsverksamhet. En ungdomsklubb har också anordnats för barn och ungdomar i år, och vi hann till och med organisera ungdomarnas egen spelkväll innan pandemin drog ner verksamheten.

Vi vill samarbeta
Byaföreningen vill utveckla samarbetet mellan föreningarna. Byadagen i Kullo har firats varje sommar
sedan 2017 och evenemanget anordnas tillsammans med olika aktörer i byn. Under de senaste åren har
förutom Byarådet också lokala Marthaföreningar och företag deltagit.

Byn har också en egen logotyp.

Förutom bildningscentret är också Byagården ett centrum för hobbyer, evenemang och en mötesplats.
Byagården är en plats för fester och evenemang både för byborna och för utomstående. Underhållet av
Byagården är byaförenings ansvar, och vi tar hand om vårt gamla hus med talkokrafter.

Kullos egna byaprogram
Vi gör ett eget byaprogram för byn. Bakom idén till programmet finns tanken om att stärka byns identitet
med hjälp av gemensam verksamhet.

Mål: Målet är att utveckla gemenskapen i byn Kullo ur många olika perspektiv, så att byn även i framtiden
kommer att vara en attraktiv plats att bo och verka på. Med attraktiv avser vi både en vacker naturmiljö, en byliknande byggd miljö och aktiviteter människor emellan.

Syftet med byaprogrammet är att hitta de saker som byborna anser vara viktiga och som de tillsammans vill och kan påverka. Det är viktigt att kartlägga Kullos resurser, dvs, alla positiva egenskaper och saker som kan utvecklas. Å andra sidan är det också värt att beakta de saker som kräver gemensamma krafter för att förbättra dem.

De viktigaste aspekterna av utvecklingen är trygghet, markanvändning och miljö, tjänster, samt invånarna i byn och gemenskapen. Arbetsgruppen har utfört olika uppgifter för att klargöra den nuvarande situationen i byn Kullo. Frågor som gruppen har utrett är bland annat företag som är verksamma i byn, arbetsplats- och serviceutbud, föreningsverksamhet, naturintressen och tomterbjudanden samt frågor som påverkar tryggheten. Byns styrkor, som tvåspråkighet, evenemang, byskolan och dagis samt ett aktivt föreningsliv, vill vi se som möjligheter som byaprogrammet kan stöda.

Som en del av byaprogrammet har vi gjort en enkät samt organiserat en trygghetsvandring. Vi har också
diskuterat innebörden av definitionen ”byaktig” på djupet. Hurudan vill vi att vår by ska vara om 10 eller
100 år och hur kan vi påverka saken, frågade vi i enkäten. Enligt dem som svarade, skulle byn förbli ganska lika, byaktig, men vi skulle ha en bybutik och en levande, trivsam plats att bo på. Enligt hälften av de som svarat på byns undersökning (52 % av totalt 54 svar) får den nuvarande byandan i Kullo vitsordet 4, på en skala från 1-5.

Det bästa är den goda byandan
Hjälpen fungerar i byn. Det finns intresserade och kunniga bybor, som hjälper till att ordna evenemang. Alla får delta i att sköta byns gemensamma uppgifter på sitt egna kunskapsområde.

För byaföreningens och för arbetsgruppen för byaprogrammets del:
Lotta Krohn, Kaisa Hyyti och Linda Antell-Behm