Vaalikyselyn satoa

Lähetimme lyhyen kyselyn joukolle eduskuntavaaliehdokkaita. Kyselyssä esitettiin joitakin väittämiä ja lopuksi avoin vastaus: ”Onko jotain muuta kylätoimintaan liittyvää asiaa, jota haluat edistää? Voit myös perustella vastauksiasi edellä oleviin väittämiin”. Alla siihen saadut vastaukset.

”On tärkeää, että meillä on myös tulevaisuudessa elävä maaseutu. Ja sen puolesta haluan tehdä töitä!”
– Emilie Jäntti (r.)

”Prh maksut: kannatan byrokratian vähentämistä, mutta mitä vaikutuksia maksun poistolla on, on selvitettävä. Tiestön ylläpito ja kunnostus tärkeää. Kauppa/apteekki/pankkiautomaatti – toimintaa ylläpidettävä. Kylien kulttuuriperimä säilytettävä. Ikääntyneiden palveluja/kotipalvelua tarjottava myös pienillä alueilla asuville. Lapsiperheitä kannustettava asumaan kylissä tarjoamalla varhaiskasvatusta ja kyläkoulutoimintaa.” – Arja Juvonen (ps.)

”Kylien elinvoiman kannalta on tärkeää, että alemman tieverkoston kunnosta huolehditaan. Tingitään mieluummin sitten vaikka uusista isoista ratahankkeista.” – Antti Kaikkonen (kesk.)

”Olen tällä eduskuntakaudella tukenut ja haluan tukea jatkossakin, että kylille tärkeiden nuorisoseurantalojen, työväentalojen ja vastaavien kokoontumispaikkojen remontointiin ja ylläpitoon on mahdollista saada avustusta.” – Pia Lohikoski (vas.)

”Haluan edistää kylien positiivista yhteishenkeä, joka luo turvallisen ja onnellisen elinympäristön kaikenikäisille ja eri koulutustaustaisille. Haluaisin että kylissä aktiivisesti hyödynnettäisiin kyläläisten osaamispohjaa talkoohengessä ja ylläpidettäisiin lähipalveluita sekä lähiruoan tuotantoa, ja näen perinteisen kylärakenteen antavan tukevan pohjan ponnistaa ihan mihin vaan. Digitalisaatio mahdollistaa reaaliaikaiset yhteydet koko maailmaan, ja luonnonläheinen elämä on myös sellaisten mahdollista saavuttaa, jotka toimistotyöläisinä ovat tottuneet asumaan lähellä toimipaikkoja. Tämän mahdollistaa myös hyvät logistiset yhteydet ja toimiva joukkoliikenne. Myös kylien keskinäistä verkostoa ja hyvien toimintatapojen toisilta oppimista voidaan sopivilla alustoilla viedä eteenpäin ja pitää Suomen kylät elinvoimaisina ja puoleensavetävinä niin uusille asukkaille kuin matkailijoillekin! Olen siitä elävä esimerkki, Keski-Euroopasta Helsingin kautta Raaseporin idylliin löytäneenä :)” – Minna Matikainen (liik.)

”Kylät on rikkaus ja mahdollistavat monipuoliseen asumiseen ajatuksella asu maaseutumaisesti ja väljästi silti kaupungin palveluiden läheisyydessä.
Asun itse Hyvinkäällä kylässä ja kylien arki on tuttua sitäkin kautta. 
Kylien tulisi tehdä enemmän yhdessä tapahtumia ja kaupungin tulisi markkinoida kyliä rikkautena asumiselle. Kylien elinvoimaa tulee tukea.” – Leena Meri (ps.)

”Ääni kokoomukselle on näissäkin vaaleissa ääni vastuulliselle taloudenpidolle. Me emme halua, että holtittomasti hoidetun talouden takia kylien palvelut kärsivät, suomalaisten verotus kiristyy tai valtion velkaantuminen kiihtyy. Siksi esimerkiksi sotepalvelut on uudistettava 2020-luvulle. On otettava käyttöön nykyteknologian mahdollistamat digitaaliset etävastaanotot ja liikkuvat sote-palvelut.” – Sari Multala (kok.)

”Maatalouden kannattavuus pitää saada sellaiselle tasolle että siitä saa turvallisen ja luotettavan toimeentulon. Maatalous ei ole pelkkä ruokahuoltokysymys vaan kriittinen osa huoltovarmuutta.” – Ari Mönttinen (kd.)

”Haluan edistää hyvää ja aktiivista elämää kylissä. Haluan tukea nuoria siinä, että pystyvät opiskelemaan myös kylillä, tai jos lähtevät muualle opiskelemaan, haluaisivat tulla takaisin.” – Lotta Paakkunainen (kesk.)

”Yhteisöllisyyden uudelleen löytämistä.” – Maiju Tapiolinna (ps.)

Kyselyssä esitetyt väittämät.