Korona-avustuksia

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seurantaloja ylläpitäville yhteisöille yhteensä 2 300 000 euroa seurantalojen ylläpitokustannusten kattamiseen ns. korona-avustuksina. Avustuksilla halutaan tukea seurantaloja ylläpitävien yhteisöjen toimintaedellytyksiä ja toiminnan jatkuvuutta. Lisää avustuksista tästä. Myönnetyt avustukset näkyvät täältä (viimeinen pudotusvalikko alhaalla).