Kaisla Dahlqvist från Raseborg med i Finlands Byars framtidsutskott för ungdomar

Finlands Byar r.f.:s framtidsutskott för ungdomar inledde sin verksamhet. Raseborgs ungdomsfullmäktiges ordförande Kaisla Dahlqvist utseddes till representant för Nyland för det landsomfattande byaverksamhetens utvecklingsarbetet.

  • Jag väntar med iver, att får arbeta för de små byarnas verksamhet och för att öka på ungas påverkningsmöjligheter i hela landet. Framtidsutskottets första möte gav en verkligen positiv bild av utskottets framtida arbete. Utskottets representanter är entusiastiska av samhället intresserade ungdomar och vi får säkert mycket till stånd. Det är en glädje att få vara med och utveckla Finlands byar ur de ungas perspektiv, rapporterar Dahlqvist.

De regionala byaföreningarna och Leader-grupperna har utsett sina landskaps/regioners representanter, unga lokala aktörer, för Finlands Byar r.f.:s nya framtidsutskott för ungdomar. Kaisla Dahlqvist som bor i Pojo kyrkoby är Raseborgs ungdomsfullmäktiges ordförande och hon valdes till Nylands Byar r.f.:s och Leader-Pomoväst områdets representant.

  • Arbetet för framtiden lyfts snabbt fram i den förändrande verksamhetsmiljön. Det är en viktig del i verksamheten för alla utskotten inom Finlands Byar r.f. En fortsatt förnyelse av den lokala utvecklingen och särskilt för att stärka de ungas delaktighet, bildade vi vårt femte utskott, de ungas framtidsutskott, säger ordförande för Finlands Byar r.f. Petri Rinne.

Framtidsutskottet för ungdomar består av 16 ungdomar, varav den yngsta är 16 år och den äldsta 27 år. De flesta har utöver bya- och Leadererfarenhet dessutom erfarenhet av ungdomsfullmäktigearbetet såväl inom föreningar och hemkommun. En del är också med i kommunalpolitiken eller kandidater i kommunalvalet. Man väntar sig att utskottet förbereder och gör aktuella förslag för Finlands Byar r.f.:s styrelse som hänför sig till lokal utveckling och framtidsinriktning, särskilt ur de ungas perspektiv. Utskottets verksamhetsperiod är tre år och under denna tid kan man smidigt utveckla verksamheten.

Utskottet sammanträdde på distans första gången tisdagen den 23.3. Deltagarna valde bland sig till ordförande idrottsinstruktör Karoliina Ahtiainen från Villmanstrand och till viceordförande evenemang- och kommunikationskoordinator Eevasisko Mehtätalo från Uleåborg. Förutom Ahtiala deltog Nina Kuusisto-Huuskonen från Egentliga Finland och Emmi Sarvijärvi från Birkaland i ordförandetävlingen. Deltagarna upplevde viktigt i sin nya värvning att främja bl.a. flytt till landet, kommunernas ungdomsfullmäktigearbete, utveckling av studier på distans, de ungas välmående och hobbymöjligheter samt landsbygdsimage bland de unga.

  • Finlands Byar kommer att få rejält med nya åsikter, innovationer och stöd för utvecklingsstegen med hjälp av dessa unga, säger en entusiastisk Petri Rinne, som deltog i mötet.

Suomen Kylät ry – Finlands Byar r.f. är en nätverkfrämjande samarbetsorganisation för bya- och Leaderverksamhet samt lokal utveckling. Medlemmar är de landsomfattande organisationerna, alla Leader grupper och regionala byaföreningar, landskaps allianser samt bya- och stadsdelsföreningar som främjar lokal utveckling. Både finsk- och svenskspråkig verksamhet hör till föreningens verksamhet, som täcker hela landet. Finlands Byar r.f. främjar Finlands ca. 4 000 byars, 19 regionala byaföreningars och 54 Leader gruppers lokalbaserade utvecklingsarbete. Föreningen verkar som en landsomfattande samarbetsförening som gynnar byarnas utveckling samt invånarnas livsomständighet och välstånd.

Text: Marianne Liitelä
Bild: Kaisla Dahlqvists album

Sammansättningen av Finlands Byar r.f.:s framtidsutskott för ungdomar:

Södra Karelen: Karolina Ahtiainen, Villmanstrand
Sydösterbotten: Mikko Jaskari, Ylihärmä (Kauhava)
Tavastland: Essi Tuomenoja, Vojakkala
Östra Nyland: Tiina Åhl, Mörskom
Kajanaland: Tia-Maria Tikkanen, Sotkamo
Mellersta-Finland: Juho Paananen, Muurasjärvi (Pihtipudas)
Kymmenedalen: Meea Niemelä, Villikkala
Lappland: Senni Välimaa, Övertorneå
Birkaland: Emmi Sarvijärvi, Parkkuu (Ylöjärvi)
Österbotten: Jennica Lattunen, Vasa
Norra Österbotten: Eevasisko Mehtätalo, Uleåborg
Norra Savolax: Jussi Mikkonen, Harjuranta
Päijänne-Tavastland: Heta Järvelä, Asikkala
Satakunda: Tyyne Vuorela, Siikainen (Helsingfors)
Nyland (Mellersta och Västra): Kaisla Dahlqvist, Pojo (Raseborg)
Egentliga Finland: Nina Kuusisto-Huuskonen, Nystad