Öppna Byar-dagen firas lördagen den 8.6.2019, kom nu och bekanta er med Byarna!

På Öppna Byar-dagen välkomnar hundratals byar runt om i Finland att bekanta sig med deras verksamhet – så också i Nyland. Den landsomfattande evenemangdagen påminner om byarna som bosättningsplatser och jämförelsemål: I Finland finns det tusentals livskraftiga byar, som välkomnar att bekanta sig med deras verksamhet. På Nylands Byar r.f.:s område deltar i evenemanget lördagen den 8.6.2019 cirka trettio byar.

Öppna Byar-dagen ger möjligheten att bekanta sig med lokalresandet och den egna hemtrakten. Med i dagen är cirka 600 byar runt om i Finland.

Byarna har innovativ verksamhet, som mången inte tänkt på. Som exempel har tomma skolbyggnader tagits till användning av byaföreningarna, och man ordnar där olika slag av hobbyverksamhet. På Öppna Byar-dagen har man möjlighet att se de lokala lösningarna, berättar Finlands Byar rf.:s ordförande Petri Rinne.

Fastän man traditionellt tycker att byn är till en del landsbygd, så ordnar också städernas små butiker och kvarter evenemang. Även i stadsdelarna är lokalservicen och –föreningarna en viktig resurs. På Nylands område deltar t.ex. Stensvik från Esbo, där man firar Stensvik byadag.

Öppna Byar är ordnad som en landsomfattande evenemangdag fr.o.m. år 2015, då man ordnar byaevenemang i hundratals byar runt om i Finland. Dagen ger en inblick åt hela folket av byaverksamhetens mångsidiga innehåll och bjuder på möjligheten att bekanta sig med byarna som sysselsättnings- och bosättningsplatser. Samma dag firas också Bybutiksdagen, som påminner om lokalservicens betydelse.

Öppna Byar-dagen ordnas i samarbete med Finlands Byar rf., de regionala byaföreningarna, Leader-grupperna och de lokala aktörerna.

De landsomfattande evenemangen hittar man på www.avoimetkylat.fi/kylat-kartalla/

Bifogat en lista på evenemangen på Nylands Byars område Öppna Byar Nyland.