Föreningshusens säkerhet och hur man gör en räddningsplan

I webbinariet i början på mars delades det ut tips, om hurudana faktorer byns och föreningshusets säkerhet består av. I båda fallen är utgångspunkten planeringen och förebyggande åtgärder.

På byanivå kan alla inverka tillsammans på säkerheten. Har man första hjälp kunniga personer i byn? Och kan någon förstahandssläckning? Var hittar man närmaste rörmokare? Genom att kartlägga hurudana resurser och hurudant kunnande det finns att få i byn, kan man förbereda sig på att få hjälp i störnings- och undantagssituationer.

Läs mer på projektsidan.