Öppna Byar och Byarallyt 2021

Öppna Byar evenemanget ordnas på nätet lördagen den 12.6. Hundratals byar och kvarter runt om i Finland publicerar i sina kanaler olika slags nätinnehåll. Då är det ett bra tillfälle att bekanta sig med byarna som platser för semesterfirandet, boendet och företagsamheten. Kom med på en virtualresa till byarna!

Öppna Byar utbildningen som är öppen för alla ordnas den 25.3. kl. 18-19 per Teams. Läs mer och anmäl dig.

På Öppna Byar dagen kör vi igen Byarally på nätet. Byarallyt är ett mobilspel, där lagen styrs av den avgiftsfria Action Track applikationen. Mer information här.

Tilläggsinformation: www.avoimetkylat.fi