Till Antskog utdelas erkännande och föreningens årsmöte ordnas den 21.4.2021

Kom med via Teams och hör om den lilla flitiga byn, Antskog, onsdagen den 21.4..2021 kl. 19.00. Antskog berättar om sin verksamhet och vi delar ut erkännande åt byn i Årets Nyländska By tävling, på Folkets hus i Antskog, Harabackavägen 30, 10480 Antskog.

Årsmöte för Nylands Byar r.f.:s medlemmar ordnas efter detta. I mötet behandlas de stadgeenliga ärendena. Vi rekommenderar, att man deltar i årsmötet på distans via Teams.

Anmälningar både till Antskogs presentation och till årsmötet: toimisto@uudenmaankylat.fi eller 040 834 3758.