Hållbarhetsveckans infotillfälle den 23.3. kl. 10-11

Hållbarhetsveckan på kommande i höst 2022

Hållbarhetsveckan främjar hållbarhetslösningar på landsbygden. Evenemangsveckor ordnas på olika håll i landet. Även Nyland är med.

Syftet med nätverksprojektet är att lyfta fram landsbygdens möjligheter och innovationer på ett hållbart sätt att leva genom att sprida Hållbarhetsveckan – verksamhetsmodellen nationellt. Veckan ordnas av sex regionala byaföreningar, av vilka en är Nylands Byar r.f.

Anmälningar senast den 21.3.: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=rCcgrGTUXkmRmhtHflcZfExsVB7CuVdJluYBDqHFMZVUQUFMQ0JWMFJIODBKWkNEWUkzMUhHWkVBVC4u

Tilläggsuppgifter om evenemanget: MMM | Hållbarhetsveckan förverkligas på olika håll i Finland hösten… (landsbygdspolitik.fi)