Nättidningen Nylands Byar är publicerad

Vi bekantar oss med Årets Nyländska By Bromarv och med Pojo kyrkoby som fick hedersomnämnade. Vi får ett yngre perspektiv på boendet på landet samt bekantar oss med byarådet från Lojo. Läs tidningen här.