Föreningshusbesök på Malmåsa i Prästkulla

Välkomna med på besök till föreningshuset Malmåsa i Prästkulla, Nitlaxvägen 12, Ekenäs, lördagen den 26.3. 2022 kl. 10.00.

Vi ska bekanta oss med föreningshuset och dess verksamhet.
Sakkunniga specialister berättar om
– avfallshantering, -sortering och -minimering, Rosk’n Roll
– olika energialternativ, sol-/jord-/pellet- och flisvärme, Kardonar, Solklart, Water & Energy Max’s mm.
Information om tillgänglighet och om marknadsföringskanalen kylatilat.fi

Anmäl dig senast 21.3. till: toimisto@uudenmaankylat.fi.
Ifall du har några födoämnesallergier, meddela oss om dem, så kan vi beakta dem i serveringen.