Projektbidrag av Leader grupperna

EMO ry: Vipinää kylille temaprojektets underprojekts ansökningar har startat och fortsätter till den 30.9.2021. Tilläggsuppgifter finns på projektets hemsidor.

Pomoväst rf: Pomo€ash som är riktad till ungdomen kan ansökas till den 15.9. Läs mer.

Ykkösakseli ry: Bidrag för små investeringar, ansökningstid till den 18.10. Tilläggsuppgifter här.