Bekanta dig med Teams – utbildning för byarna på Nylands område 2.9.

Är distansmöten nytt för dig eller saknar du uppfriskning av minnet? I utbildningen behandlas basfärdigheter för att behärska distansmötesverktygen. Vi behandlar följande saker:

  • grunderna för Teams från början
  • mötesetiken
  • praktiska råd för mötesarrangören
  • andra distansmötesverktyg
  • deltagarnas frågor (du kan ställa frågor på anmälningsblanketten på förhand)

Anmäl dig här.

Utbildningen är riktad till alla som är med i byaverksamheten och den arrangeras av Nylands Byar, SILMU-byar och Finlands Byar.

Välkomna med!