Hälsningar från Rusutjärvi, från sydligaste Tusby!

Det rådande Coronaläget har begränsat stort vår byaförening Rusutjärvi-seura ry:s verksamhet, liksom många andra föreningars. Under året 2021 kunde inga bekanta, hela familjens evenemang ordnas.

I Rusutjärvi finns det lyckligtvis ännu traditionell talkoanda, som Covid 19 viruset inte avskräckte. I god anda och genom att iaktaga begränsningarna uppstod det i Rusutjärvi med talkokrafter bl.a. för de yngre användarna en sandlåda vid simstranden, till de allmänna stränderna ved för lägereldar samt blomplanteringar för att öka på byns trivsel. En vacker by är en viktig sak för invånarna och man ordnar städtalkon för att hålla byn prydlig.

Ökningen av att röra på sig ute och i naturen syntes också i Rusutjärvi. Från grannskapets bosättningscentrum samt städer kom man mangrant för att njuta av det underbara landskapet på landsbygden. Ett alldeles speciellt dragplåster var och är Rusutjärvi simstrand.

På sommaren erbjuder stranden med sina mångsidiga vattenredskap samt med kioskens läckerheter en fin dag på stranden. För vinterbadare är Rusutjärvi simstrand en verklig pärla. De uppvärmda, kostnadsfria omklädningsrummen samt grenens utrustning har varit i flitig användning. Det är dagligen tiotals besökare, som bäst till och med närmare hundra besökare. Grenens entusiaster runt om i Mellersta Nyland har hittat till Rusutjärvi.

I Rusutjärvi-seura ry ser vi optimistiskt fram till året 2022 och vi sjuder av iver redo för verksamhet och evenemang.

Du kan bekanta dig med Rusutjärvi-seura på deras nya hemsidor www.rusutjarviseura.fi.

Text och bild: Katri Luostari