Vi söker en deltids kontorssekreterare

Kontorssekreteraren är vald!

Till kontorssekreterarens uppgifter hör översättning från finska till svenska, förberedning av styrelsemöten och att fungera som skrivare vid mötena, att arrangera olika evenemang, kommunikation, medlemsfakturering och underhåll av medlemsregistret samt koordinering av det svenskspråkiga projektet.  

Arbetet fordrar flytande muntlig och skriftlig kunskap i svenska och finska. Erfarenhet av förenings- och projektarbete samt en lämplig utbildning ses som en merit. För att sköta arbetsuppgifterna fordras en god samarbetsförmåga, ett självständigt arbetsgrepp och förmåga att organisera sitt egna arbete och sin arbetstid. 

Arbetstiden är 10–20 timmar per vecka beroende på arbetsläget, i huvudsak på distans. Lönen är 15 euro/timme med 6 månaders prövotid. 

Fritt formulerade ansökningar med meritförteckning skickas senast 16.3. till byaombudet Anu Nilsson kylaasiamies@uudenmaankylat.fi. Mer information tel. 050 5249 189.

Platsen besätts genast då lämplig person hittas. 

Vi erbjuder ett trevligt arbetsteam och flexibla arbetstider samt en anblick i byaföreningsverksamheten i Nyland.