Zooming Nyland – filmutmaning för 16-20 åringar

Zooming Nyland -filmutmaningen är öppen för alla 16-20 åringar. Man kan beskriva, antingen skriftligt eller med hjälp av en video, sin egen syn på hurudan framtidens Nyland 2050 är. Vinnarna får möjligheten att bearbetar sina arbeten till film vid ett filmläger. Ansökningstiden är 28.3.-8.4.2022.
Tilläggsuppgifter: https://redcarpetfestari.fi/zooming-uusimaa/