Ansök om SUOMI.FI – fullmakt för föreningen NU

Katso-rättigheterna fungerar inte i e-tjänsterna efter 31.12.2020. I fortsättningen sköts rättigheterna att uträtta ärenden elektroniskt för en organisations räkning med Suomi.fi-fullmakt. De rättigheter som nu finns i Katso-tjänsten ändras inte automatiskt till Suomi.fi-fullmakter, utan ärendefullmakterna måste göras upp på nytt i Suomi.fi-tjänsten. Det är skäl att göra ändringen nu genast. Så här gör du en fullmakt och här är Livsmedelsverkets anvisning.