Nylands Byar har tre bya-assistenter

Nylands Byar r.f. erbjuder bya-assistenttjänster åt byborna på flera byområden till ett pris av 10 €/h + kilometerersättning (från bya-assistentens hem till arbetsplatsen och tillbaka 0,43 €/km.)
Bya-assistenten kan bl.a. städa, tvätta fönster, klippa gräset, skotta snö och göra andra trädgårdsarbeten. Du kan också be om hjälp till butiksärenden.

Ring Jukka-Pekka 041 707 6874, om du bor på passligt avstånd (max. 50 km) från Högfors. Jukka-Pekka erbjuder också transporttjänster, såsom förning av sopptipplass.

Ring Sami 041 728 2858, om du bor på passligt avstånd (max. 50 km) från Lojo. Sami erbjuder också små bilservice arbeten t.ex. byte av lampor.

Ring Michael 046 882 0832, om du bor på passligt avstånd (max 50 km) från Sammatti. Michael erbjuder också hjälp med dataproblem och installation av möbler.