Den digitala tidningen Nylands Byar publiceras vid årsskiftet

Den digitala tidningen Nylands Byar publiceras årligen vid årsskiftet. Målet med tidningen är att lyfta fram nyländska byar och göra byaverksamheten bekant. I den första tidningen berättas det om Årets Nyländska By tävlingen och om vinnarbyn samt om byn (Rusutjärvi) som deltog i Finlands Byars Årets By på riksplanet tävlingen. Dessutom berättar vi om andra aktuella saker som hänför sig till byaverksamhet, såsom byskolorna och trenderna för flytt till landsbygden.

Man kommer att dela ut tidningen digitalt till alla kontaktpersoner i vårt register och den publiceras på våra hemsidor och i Facebook. Vi gör reklam för den också genom Facebook på Nylands område. Tidningen kan fritt delas ända tills följande tidning utkommer, d.v.s. om ett år. (och ännu efter det finns den i arkivet sparad). Man kan också vid behov trycka tidningen. Tidningens layout sköts av Happy Branding Company.

Alla artiklar är i tidningen på två språk, så att ena A4:ns sida är på finska och den andra på svenska. Till undre kanten av alla sidor säljs reklamer. Se mer här.