Inbjudan till Utveckling av föreningshusen -projektets workshop

Välkomna till Utveckling av föreningshusen -projektets workshop!

26.11.2019 kl. 18.00 till Lojoöns Föreningshus, Pietilävägen 2, 08800 Lojo

Vi diskuterar vad läget är nu i ert föreningshus och vad vi vill göra under projektet. Läs mer om projektet här.

Anmäl dig senast 22.11. till toimisto@uudenmaankylat.fi och berätta, ifall du har några födoämnesallergier, så kan vi beakta dessa i serveringen.