Livlig diskussion på Raseborgs byaträff

Det diskuterades livligt både på finska och svenska under Raseborgs stads och Nylands Byars gemensamma byaträff 28.10. i Pojo. Raseborgs stads utvecklingschef Jennifer Gammals inledde kvällen med att presentera möjligheten att använda byaplanering som ett verktyg i samarbetet mellan staden och byarna. Byaombudet gick igenom byaplaneringens idé och möjliga förverkningssätt och exempel. Om sin egen bys erfarenheter berättade Piia Hasselberg från Skogby. Där man som bäst har gjort en enkät i byaplaneringsprocessen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under kvällen fick vi också information om Nylands Byars nya projekt, Utveckling av föreningshusen, i vars samarbetsmönster också Vi Män -projektet deltar. Kimmo Sainio och Pekka Anttila berättade om sitt projekt, som riktar sig till att minska på männens marginalisering och om hur en grupp frivilliga män kunde hjälpa till med servicearbeten i föreningshusen. Båda projekten väckte intresse och diskussion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det diskuterades livligt om stadens viljetillstånd att hjälpa byarna. Vid slutet av kvällen kom man till den slutsatsen, att byaplanering kunde vara en bra samarbetsform mellan byarna och staden. Förutom den nya samarbetsformen, lovade Jennifer Gammals att föra bud till staden om att man borde tillägga i stadens strategi, att hålla byarna livskraftiga. För att få saken att framskrida och för att kartlägga byaplanernas situation ordnas det en ny byaträff i Raseborg i mars-april.