Tack för det gångna året

Året 2019 gick verkligen fort. Nylands Byar r.f.:s Hållbar By 2 -projektet tog slut i maj, men vi fortsatte med byaplaneringen ännu efter det och fortsätter ännu nästa år. I Raseborg gjordes det samarbete med staden och i framtiden tas möjligen byaplaneringen som en del av stadens och byarnas samarbete.

I Byarally projektet tillsammans med Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland ordnades det fina Byarallyn på Öppna Byar dagen parallellt med andra evenemang. Vårt eget rally på Vichtis-Högfors området var en stor upplevelse och vi fick riklig lärdom i arrangerandet av rallyevenemanget. Om förverkligandet gjordes det i projektet en Byarally handbok, som alldeles snart ska tryckas. Följande arrangör har nu fina anvisningar att följa. Vem tar bollen? Vi lovar att hjälpa!

Utveckling av föreningshusen -projektet började i höstas och vi ordnade en workshop, där det diskuterades och delades erfarenheter samt funderades på vilka saker som upplevs som de viktigaste utvecklingsmålen, när man tänker på byns utrymmen. Med i projektet är ett tiotal byar runt om i vårt område. Man kan fortfarande komma med, projektet varar ännu över ett år. Kommande saker handlar om information, marknadsföring, finansieringskanaler och föreningshusens service och säkerhet.

Tack till alla byar och bybor. Nu är det tid att pusta ut för en stund och fira en lugn juletid.
Vi ses nästa år!