Valtakunnallinen kyläkysely

Tällä valtakunnallisella kyläkyselyllä kartoitetaan, kuinka paljon vapaaehtoistoimijoita ja jäseniä on kyläyhdistyksissä, kylätoimikunnissa tai muissa vastaavalla toimivissa yhdistyksessä, näiden yhdistysten toimintamuotoja, työllistämistä, rahoituskeinoja sekä yhteisöllisiä tiloja. 

Vastaajakylien tiedot yhdistämällä saadaan koottua tärkeää tietoa sekä kylätoiminnan tilasta että paikalliskehittämisen merkittävyyden osoittamiseksi. Suoraan kylätasolta saadulla tiedolla pystymme tekemään vaikuttamistyötä laajemmin ja saamaan esille kylätoiminnan monet eri toimintamuodot. 

Myös Uudenmaan Kylät saa käyttöönsä hyödyllistä tietoa alueensa kylistä ja toimijoista. Näin ollen on tärkeää, että mahdollisimman moni alueemme kyläyhdistys ja kylätoimikunta vastaa tähän kyselyyn. Sopikaa, kuka tai ketkä vastaavat kylänne puolesta ja lähettäkää vastauksenne 23.1.2022 mennessä (vastausaikaa jatkettiin viikolla 16.1.->23.1.). Vastaaminen vie noin 15 minuuttia. Kiitos jo etukäteen!

Vastaamaan pääsee tästä.

Arvonta 

Suomen Kylät ry arpoo kaikkien vastanneiden kesken 100 euron lahjakortin palkinnon voittajan lähikauppaan. Kyselyssä arvontaan osallistuvilta pyydetään yhteystiedot, joita ei arvonnan jälkeen talleteta tai jaeta vastaustietojen käsittelyn ohessa. 

Kyläkyselyn saatekirje: https://suomenkylat.fi/wp-content/uploads/2021/12/Kylakysely_saate.pdf