Utveckling av föreningshusen

De tre Leader-grupperna på vårt område har godkännt projektet Utveckling av föreningshusen, som börjar 1.8.2019. Projektet hjälper byarna och stadsdelarna med att kartlägga användningsmöjligheterna av föreningshusen. Projektets mål är att “branda” föreningshusen och att öka på det kommunikativa kunnandet och ivern. Meningen är att finna goda och lönsamma sätt att använda och marknadsföra föreningshusen. Målsättningen är också att öka på know howen beträffande föreningshusens service och säkerhet.

Med i projektet ryms cirka 15 utvecklingsmål.
Om ni vill delta i projektet, ta kontakt med byaombudet:
Anu Nilsson 050 524 9189 eller kylaasiamies@uudenmaankylat.fi.