Låt oss göra en byaplan!

En byaplan är bybornas gemensamma viljeuttryck om byns framtid. Det är ett infopaket för byborna och andra som är intresserade av byn. Det finns olika slag av byaplaner, den kan vara allt från en kort lista till en omfattande utredning. Ta kontakt med byaombudet, så gör vi en byaplan för er by: Anu Nilsson 050-524 9189 eller kylaasiamies@uudenmaankylat.fi.