Finlands Byars nya utseende

Förutom namnet har Finlands Byar r.f. också förnyat sitt utseende. Det nya utseendet tas också i bruk av de regionala byaföreningarna under detta år. Se på det nya utseendet här.