Dags att igen utse Finlands sämsta byväg

Finlands Byar rf och Vägföreningen i Finland rf söker igen Finlands sämsta byväg genom en fototävling. Delta i tävlingen genom att sända en bild och skriv på vilket sätt vägen gör ditt liv besvärligare.

Var finns Finlands sämsta byväg, årsmodell 2023? Finlands Byar rf och Vägföreningen i Finland rf söker igen Finlands sämsta byväg. Sänd en bild och skriv på vilket sätt vägen gör ditt liv besvärligare. Finlands sämsta byväg år 2023 kommer att utses genom en omröstning för allmänheten i slutet av november.

Vägföreningen i Finland rf och Finlands Byar rf flaggar för bättre byvägar och vill påminna om att en landsväg med lite trafik inte är mindre värd. Landsbygdens vägnät är ett lokalt nätverk som möjliggör livet i finländska städer och tillväxtcentra, vilket skapar ett brett utbud av ekonomiskt och andligt välbefinnande för både landsbygden och städerna.

Mer info med länk till fototävlingens regler finns (på finska) på webbplatsen suomenkylat.fi. Ursprunglig text: Svenskfinlands Byar.