Berätta för oss

Vi vill veta vad byborna tycker och tänker

Nylands Byar rf genomför en byaenkät i samarbete med SILMU-byar. Enkäten gäller hela landskapet Nyland. Svaren kommer att användas i utvecklingen av tjänster och som underlag för framtida projekt. I den korta enkäten kan man svara på frågor om den egna byns utvecklingsbehov och ge respons.
Vi vill veta vad aktörerna i vårt område tycker om vår verksamhet och vad vi kan göra tillsammans för byaverksamheten. Det är en tid sedan vi koordinerat har frågat bybornas åsikt och den här gången är enkäten gemensam för hela Nyland. På det här sättet får vi mycket information som vi kan använda nu och i framtiden.

Enkäten är öppen fram till 12.12. En länk till enkäten på svenska finns här. En papperskopia finns också tillgänglig på begäran. Bland dem som har lämnat sina kontaktuppgifter utlottas 6 stycken 20 euros presentkort till Tokmanni. I utlottningen kan endast privatpersoner eller representanter för en byaförening/annan organisation delta.

Mera uppgifter fås av:
Nylands Byar Anu Nilsson, verksamhetsledare, anu.nilsson@uudenmaankylat.fi, 050 5249 189 SILMU-byar Li-Marie Santala, byarådgivare, li-marie.santala@silmu.info, 040 1588 038