Coronastöd för föreningshus

Ansökningstiden för Undervisnings- och kulturministeriets Coronastöd för föreningshusens underhållskostnader har förlängts till 5.10. kl. 16.15. Läs mer här.