Byar som tävlar om titeln Årets Nyländska By

Vilken av de här byarna är Årets Nyländska By år 2021: Antskog i Raseborg, Borgby-Hertsby i Sibbo, Kullo i Borgå, Ohkola i Mäntsälä, Tolkis i Borgå eller Valkjärvi i Nurmijärvi?

Vi presenterar Årets Nyländska By 2021 via kandidatkorten :

Valet av årets by är ett samarbete mellan Nylands Byar rf och SILMU-byar som vill  lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet, öka kännedomen om byaverksamhet och dela med sig av goda exempel på hur man i byarna själv kan utveckla och göra saker. Tävlingen var öppen för alla områdets byar och segern för med sig ära och berömmelse samt ger möjlighet att delta i den landsomfattande Årets By tävlingen 2021.

Byn som belönas kan vara liten eller stor och juryn uppmärksammar speciellt hur man i byn har beaktat hållbar utveckling i verksamheten, hur man har utvecklat gemenskap och nätverksbildning samt hur byn har lyckats med kommunikationen. Ett valkriterium är också smart anpassning, d.v.s. hur service och aktiviteter är ordnade i byn.

Till juryn hör Nylands Byar rf:s byaombud och två styrelsemedlemmar samt SILMU-byars byarådgivare och två sektionsmedlemmar.

Information:

Nylands Byar rf, byaombud Anu Nilsson (på finska), 050 524 9189, kylaasiamies@uudenmaankylat.fi, www.uudenmaankylat.fi

SILMU-byar, byarådgivare Li-Marie Santala, 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info, www.itukylat.fi