Vi söker årets by

Nylands Byar r.f. och SILMU-byar söker åter igen en aktiv och planmässig by till årets nyländska by. Ansökan till årets 2022 by öppnas 8.10. och fortsätter till 10.11.2021. Vinnarbyn presenteras i tidningen Nylands Byar och belönas med ett diplom. Segern hämtar förutom den storartade berömmelsen också möjligheten att delta i den landsomfattande Årets By tävlingen. Läs mer.