Under byaträffen 11.4. hör vi om Smarta Byar

Under följande Byaträff 11.4. före Nylands Byar r.f.:s årsmöte får vi höra om det Europa omfattande Smarta Byar nätverket. Finlands Byar rf.:s ordförande Petri Rinne och Suomen Mökkivuokraajat ry:s Sari Hyvärinen besöker oss i Routio skolan i Lojo kl. 18.00. Kom och diskutera vad allt smart man kan göra i byn.

Inbjudan 11.4.2019