Idéer till intelligens och avsked av Christer

På Routiobacken hörde vi många olika modeller av smarta lösningar som redan gjorts i byarna runt om i Finland. Finlands Byar rf.:s ordförande Petri Rinne gästade oss på Byaträffen 11.4. och berättade om Smarta Byar nätverket, som har som målsättning, att dela goda bruk Europaomfattande. I Finland har man också startat en Smarta Byar tävling, där man i de deltagande byarna utvecklar service och funktioner under hela tävlingen. Man kan inte mer delta i denna tävling, men möjligen fås det en ny omgång till Smarta Byar i framtiden. Läs mer här.

Talarna i Byaträffen Petri Rinne och Sari Hyvärinen.

Sari Hyvärinen från Suomen Mökkivuokraajat ry berättade utgående från en slags smart idé om utnyttjningen av Finlands halv miljoner fritidsbostäder. Stuguthyrningen inspirerade till bra diskussion bland deltagarna, i synnerhet bland stugägarna. En del hade redan erfarenhet av stuguthyrning, men det finns goda bruk och föreningen som Sari representerar delar med sig de goda bruken åt intresserade. Se deras hemsidor: https://mokkivuokraajat.fi/.

Det var en trevlig stämning på Byaträffen och det diskuterades synnerligen mycket om stuguthyrning.

Efter Byaträffen höll Nylands Byar r.f. sitt årsmöte, där Heikki Hanhimäki valdes till ordförande för sin andra period d.v.s. till följande årsmöte. Till ny styrelsemedlem valdes Piia Hasselberg från Skogby. I styrelsen fortsätter Holger Wickström, Torolf Bäckman, Kaarina Pullinen och Eino Huotari samt suppleanterna Svante Lindholm och Olli Sorainen.

Byaombudet tackade Christer för hela styrelsens del.

Efter årsmötet var vi tvungna att ta farväl av styrelsens långvariga medlem och kassör Christer Råbergh. Tack vare hans förtjänstfulla arbete för vår förening, kom vi ihåg honom med ett körsbärsträd, som han kan plantera på sin nya gård.