Seminarium om framtidens skola 29.11. kl. 15-18 i Routio

Framtidens skola som ett landsbygdens dragkraftfaktor -seminarium ordnas i Siilinjärvi 29.11. Nylands Byar ordnar en fjärranslutning till seminariet från och med kl. 15 i Routio skolan, i Lojo.
Än finns det byskolor, men hur länge? Borde man hålla fast vid dessa? Når man besparingar med att centrera? Vilka effekter har skolornas placering på traktens livskraft?
Kom och hör på nya slags tankar, samarbete och nyttan av nya möjligheter!

Seminariets program:

15.15 Koli skola – undervisning på distans i grundskolan, Timo Vattulainen, rektor Koli skola, Lieksa
15.45 Paus
16.15 Olika möjligheter att ordna undervisning i framtiden • från byn Eskolas hemskola till Lapinjärvi kommuns administrerade undervisning, Vanhempainyhdistys Hanhikukko ry, Satu Kumpulainen • En videohälsning från Lapinjärvi: Eskola mobilskola, bildningschef Pia Aaltonen Lapinjärvi kommun • En videohälsning från Salla: Ainos taveldag – undervisning på distans
17.15 Kommentaranföranden och diskussion
18.00 Avslutning

In till skolan, till adressen Barrskogsvägen 4, Lojo, kommer man kl. 15.00.

Anmäl dig till oss, så vi kan reservera kaffe och tilltugg till pausen: toimisto@uudenmaankylat.fi eller 040 834 3758.