Nya vindrar i Nylands Byar r.f.

Nu kan du inverka genom att svara på enkäten!

Nylands Byar r.f. planerar som bäst ett nytt projekt. Nu är det ett ypperligt tillfälle att höja byaverksamheten till en ny nivå, genom att hämta hit funna goda bruk från andra delar av Finland. Vi kan även dela av på vårt område skapade strukturer till andra. Nyland har redan länge fungerat i Finlands Byar rf:s projekt Jobb i Byn, således kunde vi dela av våra erfarenheter av detta till andra.

Kartläggningen av byahusen är en av de saker som Nylands Byars i framtiden ska förverkliga. Därför önskar vi av alla nylänningar idèer om vad allt vi kunde anknyta till denna kartläggning.

Det är nuförtiden möjligt att på olika sätt genomföra en planmässig framföring av byaverksamheten. Vi erbjuder olika tjänster till att formulera byaplanerna. Byaplanen är ett väldigt bra sätt, att få hela byn medveten om vad som erbjuds inom området och hur man kan utveckla den egna byn.

Svara på vår byaverksamhets enkät: Fyll i enkäten

I somrast 2018 böts byaombudet och ordförandet i Nylands Byar r.f.

Vårt byaombud kommer även från Vichtis

 Jag är Nylands byaombud Anu Nilsson. Jag bor med min man och tonåriga son samt med en katt i Vihtijärvi.

Jag läste mig till student i Vihtijärvi kyrkoby, studerade i Lahtis inom textil- och beklädnadsbranschen och i Lojo till merkonom på institutnivå. Alldeles nyligen avlade jag yrkesexamen inom fastighetsförvaltning. År 2011 drog byaverksamheten mig med sig starkt, när jag hoppade bort från mediaforskarens ekorrhjul och började min treåriga projektvärvning som bykoordinator i Vihtijärvi.

Av projektverksamhet har jag också fått erfarenhet från finansiärens sida, när jag verkade inom Ykkösakseli ry, både i styrelsen och som projektrådgivare. För mig är föreningsverksamheten mycket bekant. Jag är med i många föreningar i vår by och har också verkat i Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry.

Jag är redan förtjust i arbetet som byaombud. Jag får träffa människor som förhåller sig passionerat till byaverksamheten och jag har blivit bra bemött vart än jag farit. Även Finlands Byar rf och nätverket av byaombud ger mig – novisen – sitt stöd. Nu väntar jag med iver, att lära känna alla områdets byar och aktörer, som jag inte ännu träffat. Du bjuder väl mig på besök till byn!

Vår nya ordförande är en byaaktiv från Lojo

Jag är Uudenmaan Kylät ry – Nylands Byar r.f.:s ordförande Heikki Hanhimäki. Jag bor med min fru och med en finsk stövare i Routio i Lojo.

Jag är expert inom datateknik och med i byaverksamheten kom jag via regionkommissionerna för närdemokrati som verkställdes i Lojo. Jag är numera ordförande för Karstu-Paloniemi-Routio regionkommissionen, Lohjan Kylät ry och Routioseura ry.

Mitt mål är att liva upp byaverksamheten inom alla mina verksamhets-områden, speciellt strävar jag till att utveckla lösningar, som underlättar att komma med i verksamheten och som gör att byaverksamheten är rolig.

Välkomna med i verksamheten, vi höjer Nyland till sitt eget värde!