Bekanta dig med Teams – grundutbildning för byaaktörer

I utbildningen bekantar vi oss med grunderna i Teams, samt att använda det i byarnas föreningsverksamhet. Samtidigt lär vi oss också mötesarrangemang och mötesetikett.

Grundutbildningen, som hålls tisdagen den 2 november 2021 kl. 18-19.30, är riktad till alla våra svenskspråkiga byaaktiva och till de regionala byaföreningarna. Utbildningen ordnas av Svenskfinlands Byar och Finlands Byar.

Fyll i anmälningsformuläret senast 31.10! Länken till mötet sänds till deltagarnas e-post 1.11.