Smarta Byar

Har ni problem som ni skulle vilja lösa på ett smart sätt?
Nu har ni möjlighet att bli en Smart By.

Vad är en Smart By?
Till exempel en by, en ort, ett samhälle, en kommun eller ett område som gemensamt tar fram lösningar för att möta sina utmaningar och problem. Det kan gälla livskvalitet, levnadsstandard, service eller t.ex. miljön.
Nu finns det en chans att med experthjälp få löst er bys problem.
Några byar i Svenskfinland och på Åland kommer att väljas ut av ansökningarna och erbjudas ett servicepaket som finansieras av Landsbygdsnätverksamheten i Seinäjoki.

Fyll i detta intresseformulär före 30.9.2020 och anmäl er med i tävlingen om Finlands smartaste by – en by som tänker klara sig nu och i framtiden.