Årets Nyländska By 2021 tävlingen

Nylands Byar r.f. och SILMU-byar letar tillsammans från Nyland en aktiv och planmässig by för år 2021. Med Årets Nyländska By val vill vi lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet, öka på byaverksamhetens kännedom och dela med andra goda exempel på hur man i byarna kan själv utveckla och göra saker.

Byn som vinner presenteras i Nylands Byars digitidning och belönas med ett diplom. Segern hämtar, förutom den stora äran, möjligheten att delta i den landsomfattande Årets By tävlingen.

Ansökningen till Årets By 2021 är öppen 14.9.-11.10.2020. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten och skicka bilagorna per e-post till byaombudet/byarådgivaren senast 11.10.2020. Tävlingen är öppen för alla områdets byar och förslaget kan göras av en förening eller ett samfund som verkar i byn.

Den belönade byn kan vara liten eller stor. Valrådet uppmärksammar specielt hur man i byn har beaktat hållbar utveckling i verksamheten, hur man har utvecklat gemenskap och nätverkbildning samt hur byn har lyckats med kommunikationen. Ett valkriterium är också smart anpassning, d.v.s. hur service och aktiviteter är ordnade i byn.

Till valrådet hör Nylands Byar r.f.:s byaombud och två av föreningens styrelsemedlemmar samt SILMU-byarnas byarådgivare och två bya-avdelningens medlemmar.

Tävlingens kandidatbyar offentliggörs 12.10. och byn som vann belönas i november.

Tilläggsinformation:

Nylands Byar r.f.:s byaombud Anu Nilsson 050 5249 189 eller kylaasiamies@uudenmaankylat.fi

SILMU-Byars byarådgivare Li-Marie Santala 040 158 8038 eller li-marie.santala@silmu.info