Medlemsinformation 15.5.2020

På grund av de rådande coronaförhållandena har föreningens styrelse beslutat att skjuta upp årsmötet till hösten.

Vi meddelar om exakt tidpunkt senare och följer statsförvaltningens rekommendationer och beslut.

Sköt om er själva och andra!

Nylands Byar r.f.:s styrelse