Med reseparkering inkomster och nya besökare till byarna

Kommande sommar väntas vara caravanturismens rekordsommar i Finland. Även byarna och byaföreningarna har möjlighet att dra nytta av detta.

Matkaparkki.com är en finsk plattform/applikation, där caravanarna kan boka en reseparkering åt sig och övernatta lovligt och tryggt. Som reseparkering kan t.ex. föreningshusets gård fungera.

Parkeringen fodrar inga investeringar vid starten. Platserna kan vara försedda med el eller innehålla annan service t.ex. WC eller dricksvatten, men de är inte nödvändiga. Ifall tilläggsservice finns, kan man lägga till dem i priset. En övernattning kostar 5-20 €, varav platsens erbjudare får 80 %.

Ansvaret som platsens innehavare har, är fastsättningen av matkaparkki.com levererade parkeringsskyltar samt att sköta om den lovade servicen. Platsens erbjudare kan själv bestämma, när parkeringen är öppen.

Tilläggsuppgifter:
Elias Poukkula
elias@matkaparkki.com
Matkaparkki.com