Landsomfattande byaverksamhetens vägvisare Raija Kari – en uthållig arbetare

Finlands Byar valde Raija Kari till byaverksamhetens vägvisare i december. Hennes värvning som ordförande i Byaföreningen i Veikkola pågick i 26 år. Före ordförandeskapet agerade hon sekreterare i föreningen. Dessutom var hon 24 år i Kyrkslätt kommunfullmäktige.

Raija Karis långsiktiga och enträgna arbete för Veikkola har gynnat byns utveckling märkbart och gjort Raija Kari till byns officiella ansikte – man titulerar henne byapresident.

Samarbete är en förutsättning för verksamheten 

Raija är hemma från Norra Karelen, år 1974 hämtade vägen henne till Veikkola, och mycket snabbt var hon med i kommunpolitiken och föreningsverksamheten.

Man hör henne ofta säga, att föreningsverksamheten inte är en individuell sport, utan här måste alla blåsa ihop.

Föreningens starka sidor och tillika min personliga styrkekälla har varit det, att man gjort saker tillsammans, berättar Raija.

Att lämna ordförandeskapet har inte inneburit att Raija skulle ha dragit sig tillbaka till sina viktiga hobbyn, kulturen och möbelrestaureringen. Byns angelägenheter intresserar fortfarande.

Det finns ännu arbete kvar, det tar inte slut, konstaterar Raija. 

Text och bild: Anu Halme 

Raija Karis intervju i Radio Suomi här.